717-2120/01 – Fyzika II (FII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní fyzikální principy a zákony elektřiny a magnetismu. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy v těchto oblastech fyziky. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis odpovídajících fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět základního kursu fyziky navazuje na předmět Fyzika I a podává přehled z teorie elektřiny a magnetismu, resp. fyzikálního pole.

Povinná literatura:

Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Karolinum, Prague 1993; Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Prague: Vutium and Prometheus, 2001.

Doporučená literatura:

Haňka, Z.: Theory of electromagnetic field (In Czech). TKI, SNTL, Prague, 1975; Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika. SNTL, Prague, 1989; Krempaský, J.: Fyzika. SNTL-ALFA, Prague-Bratislava 1988 Sadiku, M. N. O.: Elements of electromagnetics, Oxford University Press, New York 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě písemky.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod: Význam. 2. Elektrostatika: elektrický náboj, Coulombův zákon; intenzita a potenciál pole, Gaussova věta; rovnice Poissonova a Laplaceova; vodič v elektrostatickém poli, kapacita vodiče a kondenzátory, energie pole; dielektrika, vektor polarizace a indukce, pole na rozhraní dvou dielektrik. 3. Přenos elektrického náboje: elektrický proud, hustota proudu, rovnice kontinuity; Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru; elektromotorické napětí; Kirchhoffovy zákony; zdroje napětí a proudu, práce a výkon elektrického proudu, Jouleovo teplo. 4. Stacionární magnetické pole: vektor magnetická indukce; Biotův-Savartův zákon a jeho aplikace; Ampérův zákon a jeho aplikace; síla v magnetickém poli, magnetický moment; vektor intenzity pole, Gaussova věta pro magnetické pole; magnetická polarizace; pole na rozhraní dvou magnetik, magnetické obvody, Hopkinsonův zákon. 5. Elektromagnetická indukce: magnetický tok, Faradayův zákon, vlastní a vzájemná indukčnost; energie magnetického pole, oscilační CL a CRL obvody. 6. Střídavý proud: Ohmův zákon v komplexním tvaru; střídavé obvody, obvod RLC; transformátor. 7. Maxwellovy rovnice: Integrální a diferenciální tvar a jejich základní důsledky. 8. Elektromagnetické potenciály: skalární a vektorový potenciál, základní rovnice a řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.