717-2600/01 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity1
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za stěžejní cíl obnovení a doplnění základních poznatků SŠ fyziky. Tyto poznatky jsou v ucelené formě prezentovány studentům různých typů škol za účelem dosažení srovnatelné úrovně vědomostí při přechodu ze středoškolského na vysokoškolské studium. Znalosti: Zopakovaní základních poznatků SŠ fyziky, základní fyzikální zákony. Dovednosti: Zvládnutí matematického aparátu potřebného pro bakalářskou fyziku, řešení jednoduchých úloh a diskuse výsledků řešení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má za cíl obnovení a doplnění základních poznatků středoškolské fyziky. Měl by tyto poznatky pro studenty z různých typů škol sjednotit a pomoci tak studentům překonat přechod ze středoškolského na vysokoškolské studium.

Povinná literatura:

Tarábek, P., Červinková, P. (2004). Odmaturuj z fyziky, Brno: Didaktis

Doporučená literatura:

Učebnice fyziky pro střední školy, nejlépe: Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky Skriptum kol. KF VŠB Sbírka příkladů z fyziky, 1982, 269 s., resp. další zdroje na http://if.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtové práce a kontrolní práce matematického minima.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY Skalár a vektor ve fyzice, vyjádření vektoru a základní operace s vektory (součet a rozdíl vektorů, součin skaláru a vektoru, skalární a vektorový součin). 2. ÚVOD DO FYZIKY 3. MECHANIKA Kinematika: přímočarý pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a zpomalený, rovnoměrný pohyb po kružnici, skládání pohybů. Dynamika: Newtonovy pohybové zákony, odporové síly, tíhová a gravitační síla, mechanická práce a energie, výkon, účinnost. Mechanika tuhého tělesa: moment síly vzhledem k ose otáčení, těžiště, podmínky rovnováhy, jednoduché stroje (nakloněná rovina, kladka, šroub, klín, páka, kolo na hřídeli). Deformace pružných těles: deformační účinky síly, Hookův zákon, objemová deformace. Základy hydrostatiky, hydrodynamiky, aerostatiky a aerodynamiky. 4. TERMODYNAMIKA Základní pojmy (teplota, teplo), stavová rovnice ideálního plynu, 1. věta termodynamiky, specifické děje v ideálním plynu (izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický) 5. ELEKTŘINA Elektrostatika: Coulombův zákon, intenzita, potenciál, napětí, elektrický proud v kovech, Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, Kirchhoffovy zákony. 6. OPTIKA Zákony geometrické optiky (přímočarého šíření světla, odrazu a lomu). Zobrazení dutým a vypuklým zrcadlem, zobrazení spojnou a rozptylnou čočkou pomocí význačných paprsků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 40
        Písemka Písemka 60  25
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku