717-2744/01 – Nonmetallic Materials (NM)

Gurantor departmentDepartment of PhysicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Josef Poláček, CSc.Subject version guarantorRNDr. Josef Poláček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFEI, USPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

V přednášce se probírají tři velké skupiny nekovových látek: keramika a nerostné suroviny, plasty a uhlíkaté látky. Hlavní důraz se přitom klade na strukturu materiálů. Široké spektrum popisovaných látek umožňuje posluchačům vytvořit si názor o souvislostech mezi stavbou pevných látek a jejich vlastnostmi (mechanickými, elektrickými, magnetickými atd.) a to i za extrémních podmínek. Pozornost se věnuje pravidelnosti (uspořádání) vnitřní struktury materiálů a různým formám jejího narušení jakož i vlivu tohoto narušení na vlastnosti látek.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B1701) Physics (1702R001) Applied Physics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B1701) Physics (1702R001) Applied Physics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner