717-2910/01 – Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika (FYI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFEI, FMT, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky (mechanika, molekulová fyzika, kinetická teorie plynů) Řešit složitější úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Fyzika I je první částí základního kurzu fyziky, která poskytuje ucelený přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení. Tento předmět zahrnuje mechaniku hmotných bodů a tuhých těles, mechanické kmity a vlny, molekulovou fyziku, kinetickou teorii plynů a termodynamiku.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus, Praha, 2000. Fundamentals of Physics. Extended (5. vydání);

Doporučená literatura:

HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981; HAJKO, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, 1982, 3 vydání; BARČOVÁ, K., FOUKAL, J. Bakalářská fyzika I. (pracovní texty k přednáškám), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005; FEYNMAN, R., LEIGHTON, R., SANDS, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000. The Feynman Lectures on Physics: The Definitive and Extended EditionFeynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M. Publisher: Addison Wesley Publishing Company, 2nd edition, 2005, ISBN: 0805390456.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a v každé hodině možnost řešení příkladů u tabule

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická domácí příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Kinematika hmotného bodu: základní kinematické veličiny, pohyby přímočaré a kruhové. - Dynamika hmotného bodu: Newtonovy poh. zákony, práce, výkon, energie. - Mechanika soustav HB a tuhých těles: hmotný střed, těžiště, translační, rotační a složený pohyb, impulzové věty, Steinerova věta. - Mechanické kmitání a vlnění: netlumené, tlumené a nucené kmitání, superpozice kmitání, postupné a stojaté vlnění, interference, šíření vlnění v prostoru, akustika, Dopplerův jev. - Mechanika tekutin: statika a dynamika ideálních kapalin a plynů, proudění reálné kapaliny. - Molekulová fyzika: teplotní roztažnost látek, kalorimetrická rovnice, přenos tepla. - Kinetická teorie plynů: stavová rovnice ideálního a reálného plynu, vratné děje v ideálním plynu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20 2
                Písemka I. Písemka 20  10 2
                Písemka II. Písemka 20  10 2
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná část Písemka 30  15 3
                Ústní část Ústní zkouška 30  15 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní