717-2915/01 – Laboratorní cvičení z Fyziky I (LCFI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuMgr. Jana Trojková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Trojková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat poznatky nastudované v předmětu Fyzika I Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit vybrané laboratorní úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratorní měření z Fyziky I navazuje na předmět prvního ročníku Fyzika I. Jeho úkolem je procvičit a upevnit poznatky získané v tomto dříve přednášeném předmětu v oblastech mechaniky a molekulové fyziky. Kromě teoretických poznatků si studenti zároveň osvojí dovednosti praktické v příslušných oblastech.

Povinná literatura:

1. KOPEČNÝ, J., MÁDR, V., PIŠTORA, J., FOJTEK, A., FOUKAL, J.: Fyzikální měření, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999; 2. HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, Praha 1, SNTL, 1981; 3. HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997.

Doporučená literatura:

1. Fyzikální měření, kol., Ostrava1993 2. ČSN 010115 názvosloví v metrologii 3. Materiály k jednotlivým úlohám

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení - písemně a ústně. Kontrola zpracování měření - laboratorní deník. Odevzdání protokolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava na měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Bezpečnost práce v laboratoři. - Seznámení s teoretickým základem úloh měřených v laboratoři. - Seznámení s přístroji používanými v laboratoři. - Měření hustoty tělesa. - Měření závislosti doby kmitu matematického kyvadla na délce závěsu. - Měření modulu pružnosti z doby kmitu tyče. - Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice. - Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře. - Měření dynamické viskozity kapaliny Stokesovým viskozimetrem. - Měření objemové roztažnosti kapalin metodou spojených trubic. - Měření Poissonovy konstanty metodou Clément-Desormesovou. - Měření měrné tepelné kapacity látek elektrickým kalorimetrem. - Měření tepelné vodivosti kovů. - Měření teplotního součinitele kovu a polovodiče.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní