717-2920/01 – Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole (FYII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní fyzikální principy a zákony elektřiny a magnetismu Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy v těchto oblastech fyziky Aplikovat jednoduché matematické metody na popis odpovídajících fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět základního kursu fyziky navazuje na předmět Fyzika I a podává přehled z teorie elektřiny a magnetismu, resp. fyzikálního pole.

Povinná literatura:

Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Vyd. Karolinum, Praha 1993; Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001.

Doporučená literatura:

Haňka, Z.: Teorie elektromagnetického pole. TKI, SNTL, Praha, 1975; Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika. SNTL, Praha, 1989; Krempaský, J.: Fyzika. SNTL-ALFA, Praha-Bratislava 1988; ALFA, Bratislava, 1992; Sadiku, M. N. O.: Elements of electromagnetics, Oxford University Press, New York 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Úvod: Význam. - Elektrostatika: elektrický náboj, Coulombův zákon; intenzita a potenciál pole, Gaussova věta; rovnice Poissonova a Laplaceova; vodič v elektrostatickém poli, kapacita vodiče a kondenzátory, energie pole; dielektrika, vektor polarizace a indukce, pole na rozhraní dvou dielektrik. - Přenos elektrického náboje: elektrický proud, hustota proudu, rovnice kontinuity; Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru; elektromotorické napětí; Kirchhoffovy zákony; zdroje napětí a proudu, práce a výkon elektrického proudu, Jouleovo teplo. - Stacionární magnetické pole: vektor magnetická indukce; Biotův-Savartův zákon a jeho aplikace; Ampérův zákon a jeho aplikace; síla v magnetickém poli, magnetický moment; vektor intenzity pole, Gaussova věta pro magnetické pole; magnetická polarizace; pole na rozhraní dvou magnetik, magnetické obvody, Hopkinsonův zákon. - Elektromagnetická indukce: magnetický tok, Faradayův zákon, vlastní a vzájemná indukčnost; energie magnetického pole, oscilační CL a CRL obvody. - Střídavý proud: Ohmův zákon v komplexním tvaru; střídavé obvody, obvod RLC; transformátor. - Maxwellovy rovnice: Integrální a diferenciální tvar a jejich základní důsledky. - Elektromagnetické potenciály: skalární a vektorový potenciál, základní rovnice a řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                1. písemka Písemka 20  10
                2. písemka Písemka 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11 3
                Písemka Písemná zkouška 20  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní