717-2930/01 – Fyzika III - optika (FIII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základy optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahové zaměření: - Geometrická a maticová optika, aberace optických soustav, optické přístroje, oko. - Vlnová funkce, vlnová a Helmholtzova rovnice, rovinné a sférické vlny, Gaussův svazek, polychromatické světlo. - Interference, difrakce, koherence světla. - Elektromagnetická optika, energie elektromagneticého záření, řešení Maxwellových rovnic v hogenním izotropním prostředí - Vodivá prostředí, komplexní permitivita, vztah absorpce a disperze. - Polarizace světla, odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy. - Optika anizotropního prostředí, úvod do nelineární a kvantové optiky

Povinná literatura:

SALEH, B. E. A., TEICH, M. C., Základy fotoniky, Matfyzpress 1994, angl. orig.: Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, Inc. 1991; JENKINS, F. A., WHITE, H. E., Fundamentals of optics, 4th ed. McGraw-Hill, 1981; HECHT, E., Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987.

Doporučená literatura:

YOUNG, M., Optics and Lasers, Springer, Berlin, 1986; FUKA, J., HAVELKA, B., Optika, SPN Praha, 1961; HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997; FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R. B., SANDS M., Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000, angl. orig.: The Feynman lectures on physics, Addison-Wesley 1966;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se seznámí se základy optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Geometrická a maticová optika, aberace optických soustav, optické přístroje, oko. - Vlnová funkce, vlnová a Helmholtzova rovnice, rovinné a sférické vlny, Gaussův svazek, polychromatické světlo. - Interference, difrakce, koherence světla. - Elektromagnetická optika, energie elektromagneticého záření, řešení Maxwellových rovnic v hogenním izotropním prostředí - Vodivá prostředí, komplexní permitivita, vztah absorpce a disperze. - Polarizace světla, odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy. - Optika anizotropního prostředí, úvod do nelineární a kvantové optiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní