717-2971/01 – Fyzika a chemie pevných látek (FCHPL)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a porovnat základní typy krystalových struktur a vazeb Demonstrovat základní tepelné vlastnosti krystalů Diskutovat a interpretovat elastickou a plastickou deformaci krystalů Klasifikovat jednoduché typy slitin a jejich uspořádání Charakterizovat základní pojmy z termodynamiky krystalů – fázová rovnováha a fázové diagramy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky a chemie. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a metodami ve fyzice a chemii pevných látek především v oblasti krystalové struktury s důrazem na aplikace v materiálovém inženýrství.

Povinná literatura:

BEISER, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975, (1. vydání); KITTEL, CH. : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985;

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, P., LUKÁČ, P., SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL - Alfa, Praha 1984;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět předpokládá znalosti studenta ze základních kursů matematiky, fyziky a chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Vztah struktury a vlastností pevných látek. - Krystalová vazba a typy krystalů. - Přehled základních typů krystalových struktur a jejich praktické využití. - Kmity a tepelné vlastnosti krystalů. - Elastická a plastická deformace krystalů. - Diamagnetické a paramagnetické chování látek. - Feromagnetické, ferimagnetické a antiferomagnetické chování látek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Písemka Písemka 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná část Písemka 20  10
                Ústní část Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní