717-2973/01 – Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální (EMNN II)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO54 prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a identifikovat pokročilé technologie v nanostrukturách. Formulovat základní principy přípravy a diagnostiky nanostruktur. Posoudit výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Predikovat nové trendy v aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází ze základních geometrií nanostruktur a představuje vybrané metody pro specifikaci jejich fyzikálních parametrů s orientací na optické a magnetické diagnostické metody. Závěrečná partie ja zaměřena na mikro- a nanosystémy a integraci mechanických, elektrických, magnetických a optických komponent.

Povinná literatura:

Akhlesh LAKHTAKIA: The Handbook of Nanotechnology. Nanometer Structures: Theory, Modeling, and Simulation, ISBN: 0-8194-5186-X, 576 stran, 2004; Todd STEINER: Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications, ISBN: 1-58053-751-0, 432 stran, 2004; Robert KELSALL (Editor), Ian W. HAMLEY (Editor), Mark GEOGHEGAN (Editor): Nanoscale Science and Technology, ISBN: 0-470-85086-8, 472 stran, 2005.

Doporučená literatura:

Michael RIETH, Wolfram SCHOMMERS: Handbook of Theoretical and Computational Nanotechnology, 10-Volume Set, ASP-American Scientific Publishers, ISBN: 1- 58883-042-X, 2005. Charles KITTEL: Introduction To Solid State Physics 8Th Edition - https://ia801605.us.archive.org/2/items/IntroductionToSolidStatePhysics/81060415-Introduction-to-Solid-State-Physics-8th-Edition-by-Charles-Kittel.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod – nanostruktury: nanodráty, doty, kvantové jámy, nanomřížky, nanovlákna, monoatomární systémy, multivrstvy, nanočástice. -Fyzikální popis krystalu: reciproký prostor a Fourierova transformace, Blochův teorém, volný elektron a elektron v periodickém potenciálu – vlastní stavy, Brillouinova zóna, Fermiho plocha a pásová struktura, hustota stavů DOS a Fermiho-Diracovo rozdělení. - Charakterizace elektrických, optických, magnetooptických a magnetických vlastností nanostruktur. - Spektroskopie nanostruktur (absorpce fotonu v pevné látce, výběrová pravidla, typy elektronových přechodů při interakci elektronu či fotonu s pevnou látkou). - Spektrální elipsometrie nanostruktur (principy elipsometrie, základní exp. uspořádání, modelování dat). - ATR (Attenuated Total Reflection) metoda (studium povrchů, generace optických a plazmonových vln). - SPR (Surface Plasmon Resonance) metoda. - Kerrova mikroskopie, SQUID magnetometrie, skenování Hallovou sondou, magnetická rezonanční mikroskopie (základní principy a aplikace). - Nukleární spektroskopie (Moessbauerova spektroskopie). - Nové trendy v nanotechnologiích – progresivní měřicí techniky a nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní