717-3510/02 – Vybrané kapitoly z fyziky (VKF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje vybrané partie Bakalářské fyziky na základě užití vyšší matematiky. Dále obsahuje základní poznatky kvantové mechaniky (tepelné záření, částice a vlny, Schrödingerova rovnice, klasický a kvantový model atomu), šíření tepla, elmg. pole (skalární a vektorový popis, Maxwellovy rovnice, elmg. vlnění) a atomové jádro (složení, vazební energie, přeměny jader).

Povinná literatura:

Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2. vydání, 1999 Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2. vydání, 1998

Doporučená literatura:

Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2. vydání, 1999 Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2. vydání, 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická samostatná příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vybrané kapitoly z fyziky (01 – technické obory) 1. KLASICKÁ MECHANIKA Newtonova pohybová rovnice. Mechanika tuhých těles. Výpočet těžiště a momentu setrvačnosti. Deformace tuhých látek. Mechanické vlnění, vlnová rovnice. 2. KVANTOVÁ MECHANIKA Zákony tepelného záření. Částicová povaha elmg. záření, fotoefekt, rentgenové záření. Vlnové vlastnosti mikročástic, Schrödingerova rovnice. Bohrův model atomu. Kvantově mechanické řešení atomu vodíku, kvantová čísla. Víceelektronové atomy. Pásový model pevných látek, polovodiče. 3. TERMODYNAMIKA Zákony termodynamiky, vnitřní energie, entropie termodynamické soustavy. Šíření tepla. 4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE Skalární a vektorový popis fyzikálního pole (pole gravitační a elektrostatické). Základní zákony elmg. pole. Maxwellovy rovnice. Elmg. vlnění, základy optického zobrazení, vlnové jevy. 5. ATOMOVÉ JÁDRO Složení atomového jádra, vazební energie. Radioaktivní přeměny jader. Zákony zachování při jaderných reakcích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 2
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část Písemná zkouška 30  10
                Ústní část Ústní zkouška 37  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.