717-3710/01 – Optická spektroskopie (OS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se spektroskopickými metodami, které se používají ke studiu objemových materiálů, tenkých vrstev a periodických a kompozitních materiálů. Důraz je kladen na metody optické spektroskopie, spektroskopické elipsometrie a magnetooptické spektroskopické elipsometrie.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahové zaměření: Fyzikální principy optické spektroskopie - elektronové přechody a původ spektrálních závislostí optických parametrů, Kramers-Kronigovy disperzní relace. Modelování šíření světla ve spektroskopických metodách, maticové formalismy. Specifika optické spektroskopie nanostruktur - metody efektivních prostředí a jejich využití na modelování optických funkcí nanostrukturovaných, nanokompozitních a porézních materiálů. Konstrukce a součásti spektroskopů, elipsometrů - zdroj disperzni prvky, detektory, polarizační optika. Metody zpracování a fitování spektroskopických dat. Reflexní a transmisní spektroskopie ve viditelné, blízké ultrafialové a blízké infračervené oblasti, spektroskopická elipsometrie, FTIR spektroskopie ve střední a daleké infračervené oblasti, magnetooptická spektroskopická elipsometrie. Moderní metody a směry spektroskopie.

Povinná literatura:

FOX, M., Optical properties of solids, Oxford Univ. Press, 2003. HOLLAS, J. M., Modern Spectroscopy (4th ed.), John Willey & Sons, 2009.

Doporučená literatura:

SVANBERG, S.: Atomic and molecular spectroscopy: basic aspects and practical applications, Springer-Verlag, Berlin 1991; STENZEL, O., The physics of thin film optical spectra, Springer, Berlin, 2005; PALIK, E. D., Handbook of optical constants of solids, Academic Press, New York, 1998; OHLÍDAL, I., FRANTA, D.: Ellipsometry of thin film systems, In: Progress in Optics, Vol. 41, Ed. E. Wolf, 2000; ZVEZDIN, A. K., KOTOV, V. A.: Modern magnetooptics and magnetooptical materials, IOP, Bristol 1977;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti zvládnou spektroskopickými metodami, které se používají ke studiu objemových materiálů, tenkých vrstev a periodických a kompozitních materiálů. Důraz je kladen na metody optické spektroskopie, spektroskopické elipsometrie a magnetooptické spektroskopické elipsometrie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální principy optické spektroskopie - elektronové přechody a původ spektrálních závislostí optických parametrů, Kramers-Kronigovy disperzní relace. Modelování šíření světla ve spektroskopických metodách, maticové formalismy. Specifika optické spektroskopie nanostruktur - metody efektivních prostředí a jejich využití na modelování optických funkcí nanostrukturovaných, nanokompozitních a porézních materiálů. Konstrukce a součásti spektroskopů, elipsometrů - zdroj disperzni prvky, detektory, polarizační optika. Metody zpracování a fitování spektroskopických dat. Reflexní a transmisní spektroskopie ve viditelné, blízké ultrafialové a blízké infračervené oblasti, spektroskopická elipsometrie, FTIR spektroskopie ve střední a daleké infračervené oblasti, magnetooptická spektroskopická elipsometrie. Moderní metody a směry spektroskopie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.