717-3711/03 – Teorie elektromagnetického pole (TEMP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat základní parametry elmag pole. Modifikovat a rekonstruovat matematické modely pro popis pole. Interpretovat a predikovat vliv prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základní znalosti studenta z elektřiny a magnetismu, resp. matematické analýzy funkcí jedné a více reálných proměnných.

Povinná literatura:

Haňka L.: Teorie elektromagnetického pole, SNTL/Alfa, Praha 1982; Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985.

Doporučená literatura:

K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha 1981; Sedlák B.a Štoll I. : Elektřina a magnetismus. Academia, Praha 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy vektorové a tenzorové algebry a analýzy 2. Maxwellovy a rovnice 3. Elektromagnetické potenciály 4. Zákony zachování v elektromagnetickém poli 5. Statické pole, elektrické multipóly 6. Stacionární pole, magnetické multipóly 7. Kvazistacionární pole 8. Nestacionární pole 9. Elektromagnetické vlny 10. Materiálové modely 11. Rozhraní a multivrstvy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku