717-3721/01 – Fyzikální vlastnosti hornin (FVH)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje horninové materiály z hlediska jejich fyzikálních vlastností. Student popisuje tyto vlastnosti a na tomto základě předvídá chování materiálů v různých fyzikálních podmínkách. Student aplikuje poznatky na řešení modelových situací, analyzuje teoretické a experimentální výsledky a na jejich základě modifikuje praktické aplikace nebo je hodnotí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je klasifikovat vlastnosti hornin z hlediska obecného a z hlediska fyziky, porovnat jednotlivé vlastnosti z hlediska jejich příčin a vysvětlovat jejich souvislosti, analyzovat získané poznatky, dedukovat z obecných zákonitostí individuální vlastnosti a kompilovat jednotlivé partie výuky z literárních a jiných pramenů. Zamýšlet se nad vzájemnými souvislostmi mezi vlastnostmi hornin a jejich časným i reologickým chováním.

Povinná literatura:

Švec, J.: Aplikovaná fyzika pro geologické obory. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-035-5 Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika pro obory Hlubinné dobývání ložisek, Lomové dobývání užitkových surovin, Výstavba dolů a geotechnika, Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-029-0 Petroš, V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-720-1

Doporučená literatura:

Petroš V., Šancer, J.: Mechanika hornin a zemin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-1962-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – opakování struktury látek a základních teorií stavby látek. 2. Fyzikální vlastnosti hornin podle velikosti a stavu vzorku – vliv vnitřních/vnějších faktorů na vlastnosti hornin. 3. Mechanické vlastnosti – hustota, pružnost, pevnost, plasticita a reologické chování vlastností hornin. 4. Akustické vlastnosti – závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech. 5. Tepelné vlastnosti – zákonitosti šíření tepla v hornině, teplotní roztažnost hornin. 6. Elektrické a magnetické vlastnosti hornin – polarizace, permitivita, permeabilita, elektrická vodivost hornin. 7. Elektromagnetické záření a hornina – optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina 8. Radioaktivní záření a hornina – radioaktivita hornin, působení radioaktivního záření na horniny. 9. Vícesložkové systémy – rovnováha v jedno- a vícesložkovém systému, metastabilní stavy, fázové přechody. 10. Vzájemné souvislosti – vliv vlastností hornin na fyzikální jevy, klasifikace hornin podle fyzikálních vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku