717-3724/01 – Pokročilé speciální materiály (PSM)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO54 prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jako seznam dovedností v PŘEDEPSANÝCH TERMÍNECH: IDENTIFIKOVAT, POJMENOVAT a REPRODUKOVAT poznatky z fyziky a techniky pokročilých speciálních materiálů. VYSVĚTLIT důležité zákonitosti z oblasti jejich chování a praktického využití. Prokázat schopnost APLIKOVAT, UŽÍVAT získané znalosti z výše uvedených oblastí v praxi. Prokázat schopnost ANALYZOVAT fyzikální podstatu řešeného problému. Prokázat schopnost SUMARIZOVAT směrodatné parametry řešeného problému. SHRNOUT možnosti fyzikálního řešení problému a STANOVIT HRANICE aplikovatelnosti jednotlivých metod.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět rozšiřuje přehled o současných speciálních materiálech získaný v rámci předmětu Speciální materiály bakalářského studia a ve vybraných oblastech materiálové vědy se věnuje hlubší fyzikální analýze materiálových vlastností a jejich vazby na technologii přípravy.

Povinná literatura:

[1] Fiala, J., Mentl, V., Šutta, P.: Struktura a vlastnosti materiálů, ACADEMIA 2003 [2] Šesták, V. J.; Strnad, Z.; Tříska, A. a kol.: Speciální technologie a materiály, ACADEMIA Praha 1993 [3] Rous, B.: Materiály pro elektroniku a mikroelektroniku, SNTL Praha 1991 [4] Mleziva, J.: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993 [5] Hájíček, O.: Speciální materiály a technologie jaderných zařízení, SNTL, Praha 1964

Doporučená literatura:

[6] Bareš, R.: Kompozitní materiály. SNTL Praha, 1988. [7] Hull, D.: An Introduction to composite materials, Cambridge, 1990. [8] Volf, M.: Technická skla a jejich vlastnosti. SNTL 1987 [9] Míšek, B.: Polymery, keramika, kompozity. Skripta VUT Brno 1993 [10] Sedláček, V.: Povrchy a povlaky kovů. ČVUT Praha 1992 [11] Hošek, J.: Úvod do nanotechnologie. Skripta ČVUT Praha 2010 [12] Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Akademia 1985 [13] Blundell, S.: Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná systematická práce studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět rozšiřuje přehled o současných speciálních materiálech získaný v rámci předmětu Speciální materiály bakalářského studia a ve vybraných oblastech materiálové vědy se věnuje hlubší fyzikální analýze materiálových vlastností a jejich vazby na technologii přípravy. 1. KRYSTALICKÉ MATERIÁLY 2. AMORFNÍ MATERIÁLY 3. KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 4. POLYMERY 5. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ 6. TEPELNÉ FUNKČNÍ MATERIÁLY 7. ELEKTRICKÉ FUNKČNÍ MATERIÁLY 8. MAGNETICKÉ FUNKČNÍ MATERIÁLY 9. OPTICKÉ FUNKČNÍ MATERIÁLY 10. POVRCHOVÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.