717-3725/01 – Speciální aplikace kapalinových paprsků (SAKP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje speciální aplikace vhodné pro uplatnění kapalinových paprsků. Student analyzuje a oceňuje možnosti kombinace kapalinových paprsků s jinými metodami porušování materiálu. Student predikuje a posuzuje možnosti aplikace kapalinových paprsků ve speciálních případech.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními aplikacemi kapalinových paprsků, a to zejména v oblasti leteckého a automobilového průmyslu, lékařství, elektroniky a přípravy práškových materiálů. V tomto předmětu jsou studenti uváděni do problematiky speciálních úprav zařízení pracujících s kapalinovými paprsky pro jejich využití ve výše zmíněných oblastech i k dalším technologickým aplikacím.

Povinná literatura:

Hlaváč, L.: Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál. Habilitační práce - Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědná fakulta, Ostrava, 2002 Hlaváč, L.: Makroskopický fyzikální popis interakce kapalinového paprsku vysoké energie s materiálem. Profesorské přednášky, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha, 1, 2006 Hlaváčová, I.: Vysokoenergetický vodní paprsek a jeho interakce s prostředím. Habilitační práce – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ostrava, 2010 Hlaváčová, I.: Podstata a možnosti využití magnetohydrodynamického jevu. Habilitační přednášky, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha, 29, 2011

Doporučená literatura:

Články v časopisech Applied Surface Science, International Journal of Machine Tools & Manufacture, Journal of Materials Processing Technology, International Journal of Advanced Manufacturing Technology a další nalezené podle klíčových slov v databázích WoS nebo Scopus. Příklad klíčových slov pro vyhledávání článků: Water Jet, Abrasive Water Jet, Waterjet, AWJ, High Velocity (Water) Jet, Hydroabrasive Water Jet, Hydroabrasive Waterjet.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika aplikací kapalinových paprsků v leteckém průmyslu – rozbor hlavních výhod a omezení 2. Použití kapalinových paprsků v automobilovém průmyslu – hlavní způsoby využití, účinnost, kvalita 3. Použití kapalinových paprsků v oblasti těžby surovin – limity aplikací kapalinových paprsků v těchto oblastech, možnosti zvýšení jejich výkonu a účinnosti 4. Základní způsoby využití kapalinových paprsků pro řešení havarijních situací – rozbor aplikací kapalinových paprsků v této oblasti a náměty na další rozvoj této oblasti použití 5. Aplikace kapalinových paprsků v lékařství – rozbor specifických problémů souvisejících s aplikací kapalinových paprsků v oblasti medicíny 6. Uplatnění mlecích procesů prováděných kapalinovými paprsky při přípravě práškových materiálů – rozbor výhod a nevýhod, nových možností využití tohoto způsobu přípravy materiálů a naznačení způsobů zvýšení výkonu a účinnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku