717-3726/01 – Ionizující záření v životním prostředí (IZZP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace poznatků z jaderné fyziky.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na ionizující záření v životním prostředí.

Povinná literatura:

Šeda J.: Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, Praha, 1983. Gilmore G.: Practical Gamma-ray Spectrometry, Wiley, 2008. Leo W.R.: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, 1994.

Doporučená literatura:

Copper W.J. a kol.: Environmental Applications of Ionizing Radiation, Wiley, 1998. Jaderná legislativa (http://www.sujb.cz/legislativa/).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přírodní zdroje ionizujícího záření. 2. Antropogenní zdroje ionizujícího záření. 3. Radioaktivní rozpadové řady. Měření přírodního pozadí gama záření. 4. Radiační mapa ČR. Problematika radonu. Měření radonu. 5. Jaderné havárie. Emise radioizotopů. Měření 137Cs v životním prostředí. 6. Jaderný odpad. Měření gama spektra uranové rudy. 7. Radioaktivita potravin. Měření vybraných vzorků. 8. Účinky ionizujícího záření na živé organizmy. 9. Základy dozimetrie. Měření dozimetrických veličin. 10. Výpočet efektivní dávky. 11. Ochrana před škodlivými účinky ionizujícího záření. Stínění. 12. Platná mezinárodní a národní legislativa v radiační ochraně. 13. Organizace radiační ochrany v ČR. 14. Atomový zákon. Vyhlášky SÚJB.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku