717-3727/01 – Spektrometrie gama záření (SGZ)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity7
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat metody jaderné fyziky.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické základy spektrometrie gama záření.

Povinná literatura:

Usačev S. a kol.: Experimentálna jadrová fyzika, Alfa, Bratislava, 1982.

Doporučená literatura:

Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia Praha, 1990. Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik gama záření a rentgenového záření. Měření rentgenových spekter. 2. Interakce gama záření s hmotou. Měření gama spekter 60Co a 137Cs (totální absorpce, Comptonova hrana, anihilační pík). 3. Scintilační detektory. Měření se scintilačním detektorem. 4. Polovodičové detektory. Měření s polovodičovým detektorem. 5. Elektronické zpracování signálu. Měření tvaru spektra 60Co (vliv nastavení elektroniky). 6. Statistické zpracování naměřených dat. 7. Etalony gama záření. 8. Energetická kalibrace detektoru. Měření spektra 152Eu. 9. Účinnostní kalibrace detektoru. Měření spektra 152Eu. 10. Bodové zdroje gama záření. Korekce na rozměry zdroje. Měření s válcovými zdroji různé výšky. 11. Marinelliho nádoby. Měření aktivity přírodního vzorku pomocí Marinelliho nádob. 12. Software pro gama spektrometrii (Genie, Gaspan). 13. Kosmické záření. Měření vysokoenergetického gama záření. 14. Multidetektorové systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku