717-3730/01 – Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje (SKFN)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje fyzikální zákonitosti vedoucí k zakřivení trajektorie flexibilního nástroje v meteriálu. Student umí formulovat zákonitosti pomocí fyzikálních vztahů, které analyzuje. Student predikuje potřebné parametry nástroje pro interakci s materiálem.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými i experimentálními způsoby popisu typických rysů zanechaných stopami flexibilních paprsků na materiálu, se způsoby kompenzací a simulacemi těchto kompenzací. Hlavním přínosem by mělo být praktické seznámení se studentů s negativními rysy práce flexibilních nástrojů, naučit se předpovídat jejich velikost podle typu materiálu, jeho rozměrů, rychlosti opracovávání materiálu a dalších faktorů. Student by se měl naučit posoudit, zda bude pro řešení problému vhodný teoretický nebo experimentální přístup, zda je možno potřebnou přesnost dosáhnout použitím kompenzací, nebo je daný flexibilní nástroj pro aplikaci nevhodný z důvodu nemožnosti realizovat požadované zadání, z důvodu enormních nákladů, ekologické zátěže, apod.

Povinná literatura:

Hlaváč, L., Vašek, J.: Physical Model of High Energy Liquid Jet for Cutting Rock. International Journal of Water Jet Technology. Gloucester, vol. 2, no. 1, ISWJT, Canada, 1994, p. 39-50. ISSN 1180-0402 Hlaváč, L.M., Jančárek, A., Kušnerová, M., Mádr, V., Martinec, P.: Vicinage of the laser beam impact zone in rocks. Proceedings of SPIE, vol. 5445, 2004, p. 372-375. ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-5368-4 Hlaváč, L.M., Palička, P.: Testing of parameters for turning by abrasive water jet. In Water Jetting, BHR Group, United Kingdom, 2006, p. 123-128. ISBN 1-85598-080-0 Hlaváč, L.M.: Investigation of the Abrasive Water Jet Trajectory Curvature inside the Kerf. Journal of Materials Processing Technology, (doi:10.1016/j.jmatprotec.2008.10. 009) 209(8), 2009, p. 4154-4161. ISSN 0924-013

Doporučená literatura:

Hlaváčová, I.M., Hlaváč, L.M., Gembalová, L., Matýsek, D.: Propagation of the abrasive water jet in free air and through material. In: 19th International Conference on Water Jetting, P. Longman (ed.), BHR Group, United Kingdom, 2008, p. 21-30. ISBN 978-1-85598-104-1 Hlaváč, L.M., Hlaváčová, I.M., Gembalová, L., Kaličinský, J., Fabian, S., Měšťánek, J., Kmec, J., Mádr, V.: Experimental Method for Investigation of the Abrasive Water Jet Cutting Quality. Journal of Materials Processing Technology, (doi:10.1016/j.jmatprotec. 2009.04.011) 209(20), 2009, p. 6190-6195. ISSN 0924-0136 Hlaváč, L.M., Hlaváčová, I.M., Gembalová, L., Jonšta, P.: Experimental investigation of depth dependent kerf width in abrasive water cutting. In: 20th International Conference on Water Jetting, F.H. Trieb (ed.), BHR Group, United Kingdom, 2010, p. 459-467. ISBN 978-1-85598-121-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozbor fyzikálních příčin změny směru trajektorie flexibilního nástroje při průniku materiálem. 2. Fyzikální popis trajektorie pomocí vlastností materiálu a nástroje. 3. Určení klíčových parametrů ovlivňujících trajektorii daného typu nástroje (laser, plasma, kapalinový proud). 4. Určení dvou základních odchylek trajektorie při průniku nástroje materiálem – rozbíhavost a zpožďování. 5. Stanovení potřebných kompenzací z teoretických modelů působení nástrojů. 6. Stanovení kompenzací na základě experimentálních vzorků, určení typických tvarů pro výpočet kompenzací. 7. Rozbor závislosti kompenzací na faktorech obrábění – dynamické režimy změn.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku