717-3731/01 – Modelování proudění v prostředí ANSYS-FLUENT (MPAF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

studenti samostatně vytváří jednoduché simulace základních technických problémů z oblasti mechaniky tekutin a sdílení tepla, verifikují je, stanoví meze jejich použitelnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními pojmy z oblasti modelování proudění a simulací CFD pomocí software ANSYS Fluent 12.1.4. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni samostatně vytvářet jednoduché simulace základních technických problémů z oblasti mechaniky tekutin a sdílení tepla.

Povinná literatura:

Kozubková, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 154s. ISBN 978-80-248-1913-6 (Elektronická publikace na CD ROM) Bojko, M.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ Fluent

Doporučená literatura:

Blejchař, T.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ CFX Zítek P., Petrová R.: Matematické a simulační modely, Praha, Vydavatelství ČVUT 1996 (skriptum)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická příprava do výuky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Matematický model, hydrodynamický system, potřeba numerické simulace pomocí CFD 2. Možnosti využití a strategie CFD 3. Diskretizace metodou konečných prvků a konečných objemů 4. Implementace okrajových podmínek do diskretizované úlohy 5. Řešení diskretizované úlohy 6. Řešení nelineárních úloh, přímé a nepřímé řešiče 7. Iterativní konvergence a numerická stabilita, modelování turbulence 8. Tvorba výpočetní sítě v programu ANSYS Meshing 9. Řešení typových úloh programu ANSYS Fluent

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku