717-3743/01 – Optické senzory (OS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat přehled o současném stavu problematiky optických sensorů. Studenti by měli být schopni posoudit, analyzovat a navrhnout řešení založené na použití optických senzorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět věnován problematice optických sensorů fyzikálních a chemických veličin. Probírají se jak základní fyzikální principy, tak konkrétní typy optických senzorů. Důraz je kladen na optické vláknové senzory.

Povinná literatura:

Literatura v českém jazyce není k dispozici.

Doporučená literatura:

Literatura v českém jazyce není k dispozici.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na cvičeních během semestru.

E-learning

E-learning není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základních fyzikálních principů užívaných ke konstrukci optických senzorů. 2. Základní součásti optických sensorů – zdroje světla, detektory a optické vlnovodné součástky. 3. Optické senzory polohy, posunutí, rychlosti a úhlové rychlosti. 4. Optické senzory tlaku, teploty a vibrací. 5. Optické sensory elektrických a magnetických veličin. 6. Optické sensory chemických a biologických veličin. 7. Obecné vlastnosti senzorů založených na optických vláknech. 8. Senzory založené na jednovidových a mnohovidových vláknech. 9. Senzory využívající optovláknových mřížek. 10. Optické vláknové spektrometry. 11. Využití optických vláknových interferometrů. 12. Senzory využívající speciálních typů optických vláken (fotonická krystalová vlákna).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku