717-3744/01 – Úvod do molekulárních simulací (UMS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami molekulárního modelování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka je orientována na praktické aplikace, po prezentaci teoretických základů bude kladen důraz na řízenou samostatnou práci studentů s využitím několika dostupných softwarových systémů.

Povinná literatura:

Nezbeda, I., J. Kolafa J., Kotrla M.: Úvod do počítačových simulací. Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0649-6

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je pouze v anglickém jazyce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na cvičeních během semestru

E-learning

E-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nejdůležitější oblasti aplikace statistických metod ve fyzice, práce se soubory mnoha částic. 2. Atom a molekula, typy silového působení, popis molekuly, stupně volnosti, mezimolekulární působení. 3. Modely spojité a mřížkové, klasické a kvantové. 4. Základy molekulární dynamiky. 5. Základy metody Monte Carlo. 6. Typy veličin, střední hodnoty a jejich simulace. 7. Realizace pseudoexperimentu, volba metody, okrajové podmínky, velikost souborů. 8. Metody používané pro řešení klasických systémů. 9. Kvantové simulace. 10. Software, hardwarové požadavky, volně dostupné nástroje. 11. Praktické aspekty, časová analýza a odhad chyb. 12. Praktická realizace simulace jednoduchých problémů metodami molekulární dynamiky a Monte Carlo s využitím softwarových prostředků jako je MATLAB, QWalk apod. 13. Představení práce v systému Material Studio.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku