717-3780/01 – Obchodní a průmyslová legislativa (OaPL)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Josef Poláček, CSc.Garant verze předmětuIng. Hana Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje základní právní předpisy týkající se obchodního práva, zejména obchodní společnosti. Studen se orientuje v pojmech týkajících se ochrany duševního vlastnictví vztahující se k průmyslovému vlastnictví. Student aplikuje poznatky týkající se autorského práva, vytváření děl, jejich ochrany a využívání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti v předmětu získají základní přehled o obchodním právu. Seznámí se s legislativou spojenou s ochranou průmyslového vlastnictví, základními pojmy z oblasti průmyslového vlastnictví jako je patent, užitný vzor, ochranná známka, průmyslový vzor apod. Prakticky se seznámí s formuláři Úřadu průmyslového vlastnictví a psaním přihlášek pro tento úřad.

Povinná literatura:

1) Obchodní zákoník 513/1991 sb. (viz "portal.gov.cz" - odkaz Zákony) 2) Zákony související s ochranou průmyslového vlastnictví - http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/zakony.html 3) Vyhlášky související s ochranou průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/vyhlasky.html

Doporučená literatura:

1) Metodiky ÚPV (viz. UPV – průmyslová práva – vynálezy, užitné vzory – metodiky) 2) Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty/Instrukce-predsedy-UPV.html)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana 2. Patent 3. Užitný vzor 4. Ochranná známka 5. Průmyslový vzor 6. Způsob psaní přihlášek ochrany průmyslového vlastnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku