717-3799/01 – Fundamental principles of physics (FPF)

Gurantor departmentDepartment of PhysicsCredits3
Subject guarantorMgr. Jana Trojková, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jana Trojková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesUSP, FEIIntended for study typesFollow-up Master, Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Představit a na vybraných příkladech demonstrovat aplikaci lagrangeovského a hamiltonovského formalizmu ve fyzice. 2. Poukázat na některé zajímavé aspekty kvantové teorie. 3. Seznámit se základy speciální teorie relativity a formulací fyzikálních rovnic ve 4-rozměrném Minkowskiho prostoročase.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Hamiltonův princip nejmenší akce patří k principům, na jejichž základě se dají formulovat všechny rovnice moderní fyziky a který slouží i jako nástroj pro hledání teorií nových. Výklad je věnován jeho aplikaci v rámci lagrangeovského a hamiltonovského formalizmu v klasické, kvantové a relativistické mechanice. V závěru je diskutováno využití principu nejmenší akce v teorii pole. Přednáška obsahuje mj. základy speciální teorie relativity a fyziky plochého (Minkowskiho) prostoročasu.

Compulsory literature:

L. D. Landau, J. M. Lifšic – Úvod do teoretickej fyziky I, Alfa, Bratislava, 1980 J. Horský, J. Novotný – Mechanika ve fyzice, Academia, Praha, 2001 P. Kulhánek – Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA, Praha, 2016 R. Shankar – Principles of Quantum Mechanics, Plenum Press, New York and London, 1994

Recommended literature:

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands – Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment, Praha, 2000

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N1701) Physics (1702T001) Applied Physics P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner