717-3922/01 – Magnetické vlastnosti nanostruktur (MVN)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit principy aplikovaného magnetizmus nanostruktur a kompozitních materiálů Analyzovat magnetické jevy, metody magnetických měření a moderní magnetické aplikace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá aplikovaným magnetizmem nanostruktur a kompozitních materiálů. Důraz je kladen na pochopení jevů, metody jejich zkoumání a jejich aplikace.

Povinná literatura:

CULLITY, B. D. and GRAHAM, C. D.: Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley, 1972, (2nd ed. Wiley, 2009). BLUNDELL, S., Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001. O 'HANDLEY, R. C., Modern Magnetic Materials : Principles and Applications, John Wiley & Sons., 2000. NALWA, H. S., Ed., Magnetic nanostructures, Amer Scientific Pub., California, USA, 2002; CULLITY, B. D.: Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley, 1972, (2nd ed. Wiley, 2005); O'HANDLEY, R. C.: Modern Magnetic Materials : Principles and Applications, Wiley- Interscience, 1999; HUMMEL, R. E.: Electronic properties of materials, 3rd ed., Springer, 2000; SPALDIN, N. A.: Magnetic Materials, Fundamentals and Device Applications, Cambridge University Press, 2003; JILES, D.: Introduction to magnetism and magnetic materials, CRC Press, 1998.

Doporučená literatura:

NALWA, H. S., Ed., Magnetic nanostructures, Amer Scientific Pub., California, USA, 2002. COEY, J. M. D, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press 2009. BLAND, J. A. C., HEINRICH, B., Eds.: Ultrathin Magnetic Structures I, II, III, IV Springer, Berlin, 1994; HUBERT, A., SCHAFER, R.: Magnetic domains, Springer, Berlin, 1998;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Magnetické vlastnosti látek - atomární původ magnetizmu, teplotní závislost magnetických vlastností látek, magneticky měkké materiály na bázi železa, amorfní slitiny, magneticky tvrdé materiály, ferity, magnetické oxidy, magnetické polovodiče. - Magnetismus nanostruktur - magnetická anizotropie, výměnné interakce, energie magnetické dipolové anizotropie, magneto-krystalické a magnetoelastické anizotropie, Stoner-Wohlfarthův model pro magnetické částice, hysterezní smyčka, doménová struktura a magnetické domény v nanosystémech, výměnná energie, periodická výměnná vazba, superparamagnetismus, mikromagnetické modelování, dynamika reverzace magnetizace, Landau-Lifshitz-Gilbertova rovnice. - Experimentální metody pro studium magnetických nanostruktur - generace magnetického pole, magnetické spektroskopie, vektorová magnetometrie, magnetické mikroskopie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní