717-3923/01 – Fotonické krystaly (FOT)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat metody fyzikálního popisu fotonických krystalových struktur, zhodnotit použití fotonických krystalových struktur v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky, optoelektroniky a integrované optiky. Posluchač si osvojí fyzikální principy a metody popisu fotonických struktur a seznámí se s jejich aplikacemi.

Povinná literatura:

JOANNOPOULOS, J. D., MEADE, R. D., WINN, J. N.: Photonic Crystals, Princeton University Press, 1995; BJARKLEV, A., BROENG, J., BJARKLEV, A. S.: Photonic Crystal Fibers, Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003; LOURTIOZ, J.-M. a kol.: Photonic Crystals: Towards Nanoscale Photonic Devices, Berlin: Springer, 2005; SAKODA, K.: Optical Properties of Photonic Crystals, Berlin: Springer, 2005.

Doporučená literatura:

V současné době není žádny text v čekém jazyce k dispozici

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

předpokládá se systematická domácí příprava

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Fotonické krystaly: elektromagnetické pole v periodickém prostředí, variační přístup v elektromagnetické teorii, symetrie, translace, fotonická pásová struktura.- 1D fotonické krystaly: vrstevnaté prostředí, Brillouinovy zony, evanescentní mody, vznik částečného zakázaného pásu.- 2D a 3D fotonické krystaly: soustavy dielektrických a kovových tyčí a trubic, 3D objekty a úplný fotonický zakázaný pás. - Defekty ve fotonických krystalech: vliv bodových a čarových defektů. - Aplikace fotonických krystalů: křížení, rozbočování a vazba ve fotonických vlnovodech.- Metamateriály: superčočky, zpožďovací členy, atd. - Fotonická krystalová vlákna: popis elektromagnetických polí v mikrostrukturovaných vláknech, vedení vln, základní přenosové vlastnosti. - Speciální typy a aplikace krystalových vláken: dvojlomná a nelineární fotonická krystalová vlákna, generace superkontinua, zpožďovací linky, senzory, atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Zápočtový projekt Projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku