717-9001/01 – Jaderná fyzika (JF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat modely atomů z hlediska klasické a kvantové fyziky Popsat průběh jaderných přeměn a jejich aplikace v jaderné technice Vybrat zásadní problém vztahující se k danému oboru a provést rozbor využití fyzikálních poznatků

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět obsahuje výklad elementárních částic (jejich třídění a vlastnosti), atomu jako složené částice, modelů jádra atomu, jaderných přeměn, jaderné energetiky, experimentálních metod atomové a jaderné fyziky.

Povinná literatura:

1. Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1978 2. Usačev, A. a kol.: Experimentálna jadrová vyzika, Alfa, Bratislava, SNTL, Praha 1982 3. Mayer – Kuckuk, T.: Atomová a jaderná fyzika, SPN, Praha 1979 4. Mádr, V.: Fyzika II – doplněk. Elementární částice, atomové jádro, jaderné reakce a jaderná energetika, VŠB, Ostrava 1989

Doporučená literatura:

COPPER W.J. a kol.: Environmental Applications of Ionizing Radiation, Wiley, 1998. GILMORE G.: Practical Gamma-ray Spectrometry, Wiley, 2008. MOLNÁR G. L.: Handbook of Prompt Gamma Activation Analysis, Kluwer, Dordrecht, 2004. ALFASSI Z. B.: Instrumental Multi-Element Chemical Analysis, Kluwer, Dordrecht, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné studium povinné, případně i doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na vybrané partie jaderné fyziky podle tématu dizertační práce a zahrnuje zejména tyto oblasti: Modely atomových jader. Radioaktivita, rozpadové řady a jaderné reakce. Detektory v jaderné fyzice. Neutronová fyzika, aplikace neutronů v materiálovém výzkumu. Monte-Carlo modelování neutronových polí a interakce neutronů a gama záření s hmotou. Vybrané aplikace jaderné fyziky (jaderné analytické metody, radionuklidy v životním prostředí, aplikace v medicíně).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.