717-9007/01 – Magnetismus pevných látek (MPL)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFEI, HGF, USPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
ZIV01 prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přednáška se zabývá fenomenologickým popisem a základy kvantového popisu magnetismu v pevných látkách. V úvodu podává přehled o původu magnetizmu a základním magnetickém uspořádáním v materiálech. Dále se věnuje popisu interakcí v magnetických materiálech, magnetickými doménami a magnetickou hysterezi. V poslední části se věnuje úvodu do magnetizmu nanomateriálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

J.M.D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press (2010). J. Stohr, H.C. Siegmann, Magnetism: from Fundamentals to Nanoscale Dynamics, Springer (2006). A. P. Guimaraes, Principles of Nanomagnesism, Springer, 2nd edition, 2017.

Doporučená literatura:

P. Mohn, Magnetism in the Solid State, Springer (2006).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné studium anglicky psané literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
717-9023 TPL Teorie pevných látek Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) PŮVOD MAGNETISMU V MATERIÁLECH – OBECNÝ POPIS Magnetický moment - původ 2) ZÁKLADNÍ MAGNETICKÁ USPOŘÁDÁNÍ – PŘEHLED Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagntismus, antiferomagnetismus a ferimagnetismus 3) ZÁKLADNÍ MAGNETICKÁ USPOŘÁDÁNÍ – POPIS Klasická resp. semikvantová teorie diamagnetismu, paramagnetismu, feromagnetismu, antiferomagnetismu a ferimagnetismu 4) INTERAKCE V MAGNETICKÝCH MATERIÁLECH Původ, výměnné interakce, magnetostatická energie, magnetická anizotropie, magnetoelastická energie a magnetostrikce 5) MAGNETICKÉ DOMÉNY Jedno a vícedoménové částice, doménové stěny, kritické parametry, pohyb stěn 6) MAGNETICKÁ HYSTEREZE Hysterezní smyčka, parametry, vlivy 7) MAGNETISMUS NANOMATERIÁLŮ Jednodoménové částice, Stoner-Wohlfarthúv model, superparamagnetismus, spinové sklánění, mezičásticové interakce, kolektivní magnetické excitace, povrchové jevy magnetických nanočástic, tenké filmy a vrstvy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.