717-9022/01 – Struktura a mechanické vlastnosti pevných látek (SaMVPL)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat základní pojmy strukturní krystalografie Charakterizovat a kategorizovat bodové a čárové poruchy krystalové mříže Uspořádat a diskutovat pojmy a metody strukturní analýzy Diskutovat a interpretovat elastickou a plastickou deformaci krystalů Analyzovat a diskutovat speciálně deformaci monokrystalů, polykrystalů a slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V první části se seznámí studenti se základním stavebními prvky krystalů, a to jak ideálních, tak reálných. Je ukázán teoretický popis i základní experimentální metody zkoumání krystalů. Druhá část je zaměřena především na plastickou deformaci čistých kovů a slitin. Jsou popisovány zpevňovací a odpevňovací mechanismy v závislosti na různých fyzikálních parametrech.

Povinná literatura:

1. KRATOCHVÍL, P.; LUKÁČ, P.; SPRUŠIL, B. Úvod do fyziky kovů I. Praha: SNTL - Alfa, 1984, s. 243. 2. HAASEN, P. Physical Metallurgy. Cambridge University Press, 1978, 1986, 1996, p. 420. ISBN 0-521-55925-1, 0-521-55925-0.

Doporučená literatura:

1. KITTEL, Ch. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985, s. 598.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování základních kursů fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZÁKLADY STRUKTURNÍ KRYSTALOGRAFIE periodicita atomových uspořádání, krystalová mřížka a operace symetrie, krystalová struktura a elementární buňka, základní typy mřížek, jednoduché krystalové struktury, vazby v krystalech 2. PORUCHY V KRYSTALECH ideální a reálný krystal, bodové poruchy a difúze, rovnovážná a nerovnovážná koncentrace bodových poruch, metody studia bodových poruch, dislokace, dislokace v důležitých krystalových strukturách, význam dislokací pro plastickou deformaci, experimentální metody studia dislokací, hranice zrn a rozhraní mezi fázemi, plošné poruchy, vliv poruch na zotavení a rekrystalizaci 3. STRUKTURNÍ ANALÝZA rentgenová strukturní analýza, geometrická teorie difrakce, Braggova rovnice, reciproká mřížka, kinematická teorie difrakce, atomový a strukturní faktor, experimentální difrakční metody, neutronová teorie difrakce, tepelné neutrony, nástin teorie difrakce neutronů, užití neutronové difrakce, elektronová difrakce, význam elektronů pro difrakci, užití elektronové difrakce 4. DEFORMACE MONOKRYSTALŮ ČISTÝCH KOVŮ elastická deformace, plastická deformace, geometrie plastické deformace, skluzové napětí a křivka zpevnění, vliv orientace krystalu, teploty, rychlosti deformace, zpevnění f.c.c., h.c.p., b.c.c. kovů, tepelně aktivované procesy 5. DEFORMACE SLITIN interakce mezi dislokací a cizím atomem, kritické skluzové napětí substitučních tuhých roztoků, skluzové napětí v oblasti vysokých teplot, ostrá mez skluzu a Portevin-Le Chatelierův jev, zpevnění v materiálech se dvěma fázemi 6. DEFORMACE POLYKRYSTALŮ deformace polykrystalů tahem, statické odpevnění, zotavení a rekrystalizace, dynamické odpevnění, zotavení a rekrystalizace, superplasticita, tečení polykrystalů, lom polykrystalů, vznik mikrotrhlin plastickou deformací, mechanické dvojčatění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.