717-9026/01 – Vlnová a fotonová optika (VFO-DS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGF, USP, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit přehled základů vlnové a fotonové optiky - elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky. Diskutovat fyzikálních principy a aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základů vlnové a fotonové optiky. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky.

Povinná literatura:

1) B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994, Fundamentals of photonics, Willey, New York, 1991) 2) F. A. Jenkins, H. E. White, Fundamentals of optics, 4th ed. McGraw-Hill, 1981 3) M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon, Oxford 1980 4) L. Mandel, E. Wolf, Optical coherence and quantum optics, Cambridge, New York, 1995

Doporučená literatura:

1) E. Hecht, Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná systematická příprava studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ELEKTROMAGNETICKÁ OPTIKA - vlnová rovnice a její řešení - energie elektromagnetického záření, hraniční podmínky Maxwellových rovnic - Gaussův svazek, svazková optika - ztrátové prostředí, komplexní index lomu - optické vlastnosti dielektrik, kovů a polovodičů 2. POLARIZACE SVĚTLA A OPTIKA ANIZOTROPNÍHO PROSTŘEDÍ - maticový popis polarizace světla - odraz a lom na rozhraní, Fresnelovy vztahy - optika anizotropního prostředí a krystalová optika - polarizační součástky, využití polarizace světla 3. INTERFERENCE A DIFRAKCE V OPTICE, STATISTICKÁ OPTIKA - interference světla a základy interferometrie - difrakce, skalární a vektorová teorie difrakce, Fourierova optika - polychromatické světlo, interference částečně koherentního světla - rozptyl na sférických částicích 4. FOTONOVÁ A NELINEÁRNÍ OPTIKA - statistické vlastnosti světla, fotonová optika - kvantové stavy světla - interakce fotonů s látkou, princip laseru - nelineární optická prostředí - aplikace jevů nelineární optiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.