717-9029/01 – Magnetooptika (MO)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFEI, HGF, USPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Formulovat základní principy lineárních a kvadratických magnetooptických jevů, popisem pomocí magnetooptického tenzoru, modelováním magnetooptických jevů v tenkých vrstvách v reflexi a transmisi, magnetooptikou periodických struktur a fotonických krystalů a nelineární magnetooptikou Aplikovat v praxi - magnetooptickém záznamu, v magnetooptické vektorové magnetometrii, Kerrově mikroskopii pro pozorování magnetických domén, v magnetooptických senzorech, izolátorech, atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základním cílem předmětu je seznámit studenty s principy lineárních a kvadratických magnetooptických jevů, popisem pomocí magnetooptického tenzoru, modelováním magnetooptických jevů v tenkých vrstvách v reflexi a transmisi, magnetooptikou periodických struktur a fotonických krystalů a nelineární magnetooptikou. Důraz je kladen na aplikace v magnetooptickém záznamu a aplikace v magnetooptické vektorové magnetometrii, Kerrově mikroskopii pro pozorování magnetických domén, v magnetooptických senzorech a izolátorech.

Povinná literatura:

1. A. K. Zvezdin and V. A. Kotov, Modern magnetooptics and magnetic materials, Institute of Physics Publishing, 1997 2. M. Mansuripur, The physical principles of magneto-optical recording, Cambridge University Press, 1995 3. R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and polarized light, North- Holland, Amsterdam 1977. 4. P.Yeh, Optical waves in layered media, Wiley, 1988. 5. S. Sugano and N. Kojima, Magneto-optics, Springer, 1999.

Doporučená literatura:

1. V. V. Eremenko, Magneto-optics and spectroscopy of antiferromagnets, Springer, 1992. 2. K. H. Bennemann, Non-linear optics in metals, Clarendon Pr, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná systematická příprava studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Fyzikální princip magnetooptických jevů 1. reflexní, transmisní a emisní magnetooptické jevy (Kerrovy jevy, Faradayův, Voightův jev, Zeemanovy jevy) 2. mikroskopické modely magnetooptických jevů, klasický oscilátorový model, semiklasický model, sumační relace 3. symetrie tenzoru permitivity, lineární, kvadratický magnetooptický tenzor v krystalech se sníženou symetrií 4. modelování magnetooptických jevů, maticový formalizmus, magnetooptické úhly 5. nelineární magnetooptika, citlivost k symetrii povrchů, generace druhé harmonické II. Experimentální magnetooptické konfigurace 6. metoda zkřížených polarizátorů, metody magnetooptické mikroskopie, diferenční metoda 7. modulační metody, metoda modulace elipticity, modulace azimutu v nulovací metodě 8. metody separace magnetooptických jevů, vliv kvadratických jevů, hloubková citlivost magnetooptických metod 9. magnetooptické vlnovodné jevy III. Aplikace magnetooptických jevů 10. studium magnetických vlastností tenkých vrstev a nanostruktur, magnetooptická vektorová magnetometrie, časově rozlišená magnetooptická magnetometrie 11. magnetooptická mikroskopie, pozorování magnetických domén, near-field magnetooptická mikroskopie 12. magnetooptický záznam informací, MO disky 13. magnetooptické izolátory a cirkulátory, magnetofonické krystaly, integrovaný izolátor, magnetooptické jevy ve vlnovodech 14. magnetooptické senzory

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.