717-9034/01 – Magnetická měření materiálů (MMM)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGF, USP, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
ZIV01 prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět upevňuje a rozšiřuje poznatky aplikované fyziky v oblasti magnetismu materiálů. Jeho cílem je získání přehledu o měřicích metodách (SQUID, MOKE, AFM/MFM, VSM a další), které se v současné době využívají ke studiu měkkých a tvrdých magnetických materiálů aplikovaných v oblastech spintroniky, elektroniky, senzoriky a magnetického záznamu dat. Teoretická výuka bude doplněna praktickými ukázkami měření na experimentálních aparaturách nacházejících se ve výzkumných laboratořích VŠB-TUO.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět bude zaměřen na magnetické metody měření materiálů. Obecně lze tyto metody rozdělit do tří kategorií: 1) Metody závislé na změně materiálových vlastností (Hallův jev, magnetostrikce, magnetooptika) 2) Silové metody (torzní magnetometr, AFM/MFM a další) 3) Indukční metody (stacionární cívka, SQUID, VSM) Studenti se seznámí s principem a praktickým využitím vybraných metod.

Povinná literatura:

F. Fiorillo. Measurement and Characterization of Magnetic Materials. Elsevier series in electromagnetism. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2004. A. Hubert, R. Schäfer, Magnetic domains – The analysis of magnetic microstructures, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1998. R. Kubínek, M. Vůjtek, M. Mašláň, Mikroskopie skenující sondou, UP Olomouc, 2003. H. Czichos, T. Saito, L. Smith, Springer Handbook of Materials Measurement Methods, Springer, Heidelberg, 2006.

Doporučená literatura:

S. Krupička, Fyzika feritů a příbuzných magnetických kysličníků, Academia, Praha, 1969. K.H.J. Buschow, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 15, Elsevier, North Holland, 2003. Články v odborných mezinárodních časopisech.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost samostatné orientace v problematice magnetismu a magnetických materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět upevňuje a rozšiřuje poznatky aplikované fyziky v oblasti magnetismu materiálů. Jeho cílem je získání přehledu o měřicích metodách (SQUID, MOKE, AFM/MFM, VSM a další), které se v současné době využívají ke studiu měkkých a tvrdých magnetických materiálů aplikovaných v oblastech spintroniky, elektroniky, senzoriky a magnetického záznamu dat. Teoretická výuka bude doplněna praktickými ukázkami měření na experimentálních aparaturách nacházejících se ve výzkumných laboratořích VŠB-TUO. Osnova předmětu: • Metody závislé na změně materiálových vlastností (Hallův jev, magnetostrikce, magnetooptika) • Silové metody (torzní magnetometr, AFM/MFM a další) • Indukční metody (stacionární cívka, SQUID, VSM)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.