720-0002/01 – Moderní management v EU (MMEU)

Garantující katedraCentrum pro evropská studiaKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na deskripci a využití nejlepších manažerských praktik používaných ve světě na konci 90. let minulého století a vhodných pro 21. století na základě turbulentních změn v dynamickém a flexibilním vnějším a vnitřním prostředí organizací. Klade důraz na pochopení základních pojmů managementu, které jsou důležité pro správnou aplikaci manažerských praktik s využitím jejich silných a slabých stránek vzhledem k frekventovaným změnám ve vnějším prostředí organizací a jejich dopadům na vnitřní prostředí organizací a celou společnost. Specificky je orientován na podmínky a rozvoj managementu podnikání v Evropské unii.

Povinná literatura:

[1]Černý,I.: Přednáškové sylaby [2]Bláha,J.,Mateiciuc,A.,Kaňáková,Z.: Personalistika pro malé a střední firmy,CP Books,Brno,vyd. 1,r. 2005, ISBN 80-251-0374-9 [3]Bláha,J.,Kaňáková,Z.,Kovács,J.: Průvodce řízením lidí pro malé a střední podnikání,1. vyd.,,VŠB TUO,r. 2003,ISBN 80-248-0501-4. [4]Schermerhorn John R.: Management, 7th ed.,Wiley, New York, r.2002, ISBN 0-471-43570-8 [5]Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico, Olomouc, 1996,ISBN 80-85839-09- 1 [6]Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace, Karolinum,1996,ISBN 80-7184-091-2 [7]Internetové zdroje: www.europa.eu.int, www.euroskop.cz.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky a historie . • Manažeři, diverzita a změna (vymezení základních pojmů a vzájemných souvislostí a implikace pro výkonnost organizace) • Historické pohledy na management (klasický přístup k managementu, přístup na základě human resources, kvantitativní přístupy k managementu, moderní přístupy k managementu a poslední trendy v manažerském uvažování) 2. Manažerské prostředí • Prostředí, konkurenční výhoda a kvalita (definice a používání pojmů, které ovlivňují výrazně manažerské chování) • Mezinárodní management a globální ekonomika (základní ekonomická uskupení ve světě, strategie mezinárodního podnikání, vliv nadnárodních korporací, vlivy prostředí na globální operace atd.) • Řízení s vědomím etiky a společenské zodpovědnosti (pohledy na etické chování, pohledy na společenskou zodpovědnost, strategie společenské zodpovědnosti atd.) 3. Manažerské funkce a techniky • Plánování(základy, strategický management a soukromé podnikání, manažerský rozhodovací proces) • Organizování( základy, návrh organizace a kultura, pracovní návrhy pro jednotlivce a týmy,lidské zdroje) • Vedení (základy,vedení formou motivace, komunikace, interpersonálních dovedností, skupinové dynamiky a týmové práce,inovace a plánovaných změn) • Kontrola(základy, informační technologie a kontrola) 4. Rozvoj a podpora managementu podnikání v EU • Spolupráce mezi členskými státy • Malé a střední podniky • Politika podnikání v různých výrobních sektorech • Podnikání a ostatní související horizontální politiky /energie,hospodářská soutěž,ochrana životního prostředí, podnikové právo,výzkum a inovace, zákony duševního vlastnictví/ • Mezinárodní spolupráce EU s třetími zeměmi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku