720-0002/01 – Modern management in EU (MMEU)

Gurantor departmentFaculty of Civil Engineering - Department for Study AffairsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course is focused on the description and the application of best managerial practices used in the world at the end of the past century and convenient for 21st century based on the turbulent changes in dynamic and flexible outer and inner organisation's environment.Specifically the course is oriented on the conditions and the development of the management in European Union.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky a historie . • Manažeři, diverzita a změna (vymezení základních pojmů a vzájemných souvislostí a implikace pro výkonnost organizace) • Historické pohledy na management (klasický přístup k managementu, přístup na základě human resources, kvantitativní přístupy k managementu, moderní přístupy k managementu a poslední trendy v manažerském uvažování) 2. Manažerské prostředí • Prostředí, konkurenční výhoda a kvalita (definice a používání pojmů, které ovlivňují výrazně manažerské chování) • Mezinárodní management a globální ekonomika (základní ekonomická uskupení ve světě, strategie mezinárodního podnikání, vliv nadnárodních korporací, vlivy prostředí na globální operace atd.) • Řízení s vědomím etiky a společenské zodpovědnosti (pohledy na etické chování, pohledy na společenskou zodpovědnost, strategie společenské zodpovědnosti atd.) 3. Manažerské funkce a techniky • Plánování(základy, strategický management a soukromé podnikání, manažerský rozhodovací proces) • Organizování( základy, návrh organizace a kultura, pracovní návrhy pro jednotlivce a týmy,lidské zdroje) • Vedení (základy,vedení formou motivace, komunikace, interpersonálních dovedností, skupinové dynamiky a týmové práce,inovace a plánovaných změn) • Kontrola(základy, informační technologie a kontrola) 4. Rozvoj a podpora managementu podnikání v EU • Spolupráce mezi členskými státy • Malé a střední podniky • Politika podnikání v různých výrobních sektorech • Podnikání a ostatní související horizontální politiky /energie,hospodářská soutěž,ochrana životního prostředí, podnikové právo,výzkum a inovace, zákony duševního vlastnictví/ • Mezinárodní spolupráce EU s třetími zeměmi

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.