730-0005/01 – Chemie (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
S1T10 RNDr. Vlasta Štefanidesová, Ph.D.
KRI37 Ing. Monika Šupová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je seznámen s obecnou, anorganickou a organickou chemií v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie. Cílem je získání přehledu o obsahu odborných pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků. Studenti jsou seznámeni s chemickými výpočty a základními charakteristikami prvků a vybraných sloučenin.

Povinná literatura:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J.,Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Základy organické chemie, učební text VŠB - TUO, Ostrava 2008. Literatura ke cvičením Seidlerová, J., a kolektiv: Základní výpočty v chemii, FAST VŠB - TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0936-2.

Doporučená literatura:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Ullrych, J., a kol.: Chemie pro horníky II., učební text VŠB-TUO. Kozubek, E. aj.: Chemie pro strojní obory, učební text VŠB-TUO. Malý, J., Rovnaníková P.: Základy chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Rovnaníková P., Malý J.: Chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, základní pojmy a chemické zákony. 2. Stavba atomu, výstavba elektronového obalu a atomového jádra periodický zákon 3. Chemická vazba, základní teorie a typy vazby. 4. Skupenské stavy hmoty , základní charakteristiky plynného, kapalného a tuhého skupenství, skupenské přeměny. 5. Koloidní soustavy, roztoky 6. Chemické reakce, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha, rovnovážná konstanta. 7. Základy termodynamiky a termochemie. 8. Elektrolyty, iontový zápis chemické reakce. 9. Kyseliny a zásady, teorie kyselin a zásad, kyseliny, zásady a amfoterní látky,vodíkový exponent. 10.Základy elektrochemie, standardní elektrodový potenciál, elektrochemická řada napětí kovů, oxidačně-redukční potenciály. 11.Vlastnosti prvků plynného skupenství (vodík, kyslík, vzácné plyny, halogeny a dusík). 12.Vlastnosti kovů. Výroba a použití železa, niklu, chromu, olova, zinku, mědi. Koroze. 13.Vlastnosti nekovů a polokovů. 14.Základy organické chemie -definice, stavba organických sloučenin, chemická vazba v organických sloučeninách, chemické reakce. Cvičení(semináře): 1. Názvosloví anorganických sloučenin. 2. Základní pojmy a veličiny. 3. Složení soustav. 4. Ideální plyn. 5. Chemické reakce. 7. Výpočty podle chemických reakcí včetně heterogenních. 8. Termochemie. 10.Elektrolytická disociace. 11.Chemická rovnováha 12.Elektrochemie. 12.Názvosloví organických látek. 13-14. Opakování a kontolní testy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.