730-0005/03 – Chemistry (FAST)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
PEK050 Ing. Věroslava Foldina, Ph.D.
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SCH499 Mgr. Adam Schröfel, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
MAJ074 Ing. Petra Španihelova
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student je seznámen s obecnou, anorganickou a organickou chemií v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Teaching methods

Summary

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie. Cílem je získání přehledu o obsahu odborných pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků. Studenti jsou seznámeni s chemickými výpočty a základními charakteristikami prvků a vybraných sloučenin.

Compulsory literature:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J.,Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Základy organické chemie, učební text VŠB - TUO, Ostrava 2008. Literatura ke cvičením Seidlerová, J., a kolektiv: Základní výpočty v chemii, FAST VŠB - TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0936-2.

Recommended literature:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Ullrych, J., a kol.: Chemie pro horníky II., učební text VŠB-TUO. Kozubek, E. aj.: Chemie pro strojní obory, učební text VŠB-TUO. Malý, J., Rovnaníková P.: Základy chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Rovnaníková P., Malý J.: Chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Testy v průběhu výpočtových cvičení.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: A) Obecná chemie 1. Úvod do studia chemie 2. Skupenské stavy hmoty a disperzní soustavy 3. Základy termodynamiky a interakce mezi látkami 4. Struktura atomu 5. Molekula a chemická vazba 6. Chemické reakce 7. Základy elektrochemie C) Anorganická chemie 1. Periodický zákon D. I. Mendělejevova a jeho důsledky pro chemické a fyzikální vlastnosti prvků. 2. Fyzikální a chemická charakteristika základních nekovů; vodík, kyslík, vzácné plyny, halogeny, dusík a jejich významné sloučeniny (např. voda. 4. Fyzikální a chemická charakteristika kovů, výskyt, základní postupy přípravy čistých kovů. Základní železné a neželezné kovy a jejich slitiny. C) Organická chemie 1. Základní pojmy (definice, stavba organických sloučenin, chemická vazba, základy chemického názvosloví organických sloučenin). 2. Nasycené a nenasycené uhlovodíky (alkany, cykloalkany). 3. Aromatické uhlovodíky. 4. Deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, kyslíkaté, dusíkaté a sirné deriváty). 5. Makromolekulární látky (základní definice, přírodní makromolekulární látky, syntetické makromolekulární látky jejich příprava, zpracování a použití). D) Zákonitosti koroze materiálů

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter