730-0005/03 – Chemie (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
PEK050 Ing. Věroslava Foldina, Ph.D.
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SCH499 Mgr. Adam Schröfel, Ph.D.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
MAJ074 Ing. Petra Španihelova
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je seznámen s obecnou, anorganickou a organickou chemií v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie. Cílem je získání přehledu o obsahu odborných pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků. Studenti jsou seznámeni s chemickými výpočty a základními charakteristikami prvků a vybraných sloučenin.

Povinná literatura:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J.,Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Základy organické chemie, učební text VŠB - TUO, Ostrava 2008. Literatura ke cvičením Seidlerová, J., a kolektiv: Základní výpočty v chemii, FAST VŠB - TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0936-2.

Doporučená literatura:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Ullrych, J., a kol.: Chemie pro horníky II., učební text VŠB-TUO. Kozubek, E. aj.: Chemie pro strojní obory, učební text VŠB-TUO. Malý, J., Rovnaníková P.: Základy chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Rovnaníková P., Malý J.: Chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v průběhu výpočtových cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: A) Obecná chemie 1. Úvod do studia chemie 2. Skupenské stavy hmoty a disperzní soustavy 3. Základy termodynamiky a interakce mezi látkami 4. Struktura atomu 5. Molekula a chemická vazba 6. Chemické reakce 7. Základy elektrochemie C) Anorganická chemie 1. Periodický zákon D. I. Mendělejevova a jeho důsledky pro chemické a fyzikální vlastnosti prvků. 2. Fyzikální a chemická charakteristika základních nekovů; vodík, kyslík, vzácné plyny, halogeny, dusík a jejich významné sloučeniny (např. voda. 4. Fyzikální a chemická charakteristika kovů, výskyt, základní postupy přípravy čistých kovů. Základní železné a neželezné kovy a jejich slitiny. C) Organická chemie 1. Základní pojmy (definice, stavba organických sloučenin, chemická vazba, základy chemického názvosloví organických sloučenin). 2. Nasycené a nenasycené uhlovodíky (alkany, cykloalkany). 3. Aromatické uhlovodíky. 4. Deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, kyslíkaté, dusíkaté a sirné deriváty). 5. Makromolekulární látky (základní definice, přírodní makromolekulární látky, syntetické makromolekulární látky jejich příprava, zpracování a použití). D) Zákonitosti koroze materiálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní