730-0007/01 – Chemie stavebních látek (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuRNDr. Marta Valášková, DSc.Garant verze předmětuRNDr. Marta Valášková, DSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje doplňující informace o chemických vlastnostech materiálů používaných ve stavebnictví. V předmětu je vysvětlena struktura pevných látek, chemické vlastnosti silikátů, vzdušných a hydraulických pojiv skelných a keramických materiálů, základní analytické a zkušební metody používané pro kvalitativní a kvantitativní analýzu stavebních materiálů a makromolekulární látky ve stavebnictví.

Povinná literatura:

Bransteter, J. a kol.: Chemie stavebních látek, FAST VUT Brno, 1992 Šauman, Z.: Maltoviny skripta FAST VUT Brno, 1993 Škvára, F.: Technologie anorganických pojiv I, II, skripta VŠCHT Praha, 1995 Adámek, J. a kol.: Stavební materiály, skripta FAST VUT Brno, 1996 Odborný časopis: Ceramic- Silikáty Liebau, F.: Structural chemistry of silicates, Springer-Verlag, 1985 Konta, J.: Keramické a sklářské suroviny, Univerzita Karlova, Praha, 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Vybrané pojmy používané ve stavební chemii (chemické vzorce, reakce,zákony). 2.Struktura pevných látek. 3.Struktura a chemie silikátů vyskytujících se ve stavebnictví. 4.Voda ve stavebnictví. Postupy při rozborech vody pro stavební účely. 5.Pojiva vzdušná – vápna a sádra. 6.Pojiva vzdušná – vápna a sádra. 7.Pojiva hydraulická – vápno, cement. 8.Pojiva hydraulická – cementy. 9.Pojiva hydraulická – cementy 10. Koroze cementového kamene, výkvěty na stavebních dílech. 11. Plastické makromolekulární látky ve stavebnictví . 12. Chemické vlastnosti skelných materiálů používaných ve stavebnictví. 13. Chemické vlastnosti keramických materiálů používaných ve stavebnictví. Cvičení: 1. – 2. Chemické rovnice, výpočty. Chemický rozbor vody 3. Stanovení agresivního CO2 (ČSN 83 0530). Určování pH orientačně a na pH-metru se skleněnou elektrodou (CSN ISO 10523). 4. Voda pro stavební účely . Stanovení sumy hořčíku a vápníku. (ČSN ISO 6059). 5. Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku (ČSN EN ISO 8467) Vápna. 6. Chemický rozbor vápna (ČSN 72 2203), Stanovení vlhkosti (ČSN 72 1012). Cement. 7. Stanovení nerozpustného zbytku (ČSN EN 196-2). 8. Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu (ČSN 72 1206). 9. Stanovení síranové síry vážkovou metodou (ČSN 72 0117). 10. Stanovení ztráty žíháním (ČSN EN 196-2). 11. Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi (ČSN 721179). 12. Prvková analýza. Atomová absorpční spektroskopie, příprava vzorků, vlastní měření, zhodnocení výsledků prvkové analýzy. 13. Rentgenová difrakce. Fázová analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku