730-0007/03 – Chemie stavebních látek (FAST)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuRNDr. Marta Valášková, DSc.Garant verze předmětuRNDr. Marta Valášková, DSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEK050 Ing. Věroslava Foldina
KEL0005 Eva Kelnarová
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje doplňující informace o chemických vlastnostech materiálů používaných ve stavebnictví. V předmětu je vysvětlena struktura pevných látek, chemické vlastnosti silikátů, vzdušných a hydraulických pojiv skelných a keramických materiálů, základní analytické a zkušební metody používané pro kvalitativní a kvantitativní analýzu stavebních materiálů a makromolekulární látky ve stavebnictví.

Povinná literatura:

Bransteter, J. a kol.: Chemie stavebních látek, FAST VUT Brno, 1992 Šauman, Z.: Maltoviny skripta FAST VUT Brno, 1993 Škvára, F.: Technologie anorganických pojiv I, II, skripta VŠCHT Praha, 1995 Adámek, J. a kol.: Stavební materiály, skripta FAST VUT Brno, 1996 Odborný časopis: Ceramic- Silikáty Liebau, F.: Structural chemistry of silicates, Springer-Verlag, 1985 Konta, J.: Keramické a sklářské suroviny, Univerzita Karlova, Praha, 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Úvod do studia, přehled studijní literatury, vybrané pojmy používané ve stavební chemii. 2. Voda ve stavebnictví. Postupy při rozborech vody pro stavební účely. 3. Struktura pevných látek. 4. Struktura a chemie silikátů vyskytujících se ve stavebnictví. 5. Pojiva – přehled, obecná charakteristika. 6. Pojiva vzdušná – vápna a sádra. 7. Pojiva hydraulická – vápna, cement. 8. Pojiva hydraulická – cementy. 9. Koroze cementového kamene, výkvěty na stavebních dílech. 10. Plastické makromolekulární látky ve stavebnictví . 11. Chemické vlastnosti skelných materiálů používaných ve stavebnictví. 12. Chemické vlastnosti keramických materiálů používaných ve stavebnictví. 13. Metody zkoušení materiálu 14. Hodnocení, práce s literárními zdroji, publikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.