730-0007/03 – Building Constructions Materials - Chemistry (FAST)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits5
Subject guarantorRNDr. Marta Valášková, DSc.Subject version guarantorRNDr. Marta Valášková, DSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PEK050 Ing. Věroslava Foldina, Ph.D.
KEL0005 Eva Kelnarová
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek 1. Úvod do studia, přehled studijní literatury, vybrané pojmy používané ve stavební chemii. 2. Voda ve stavebnictví. Postupy při rozborech vody pro stavební účely. 3. Struktura pevných látek. 4. Struktura a chemie silikátů vyskytujících se ve stavebnictví. 5. Pojiva – přehled, obecná charakteristika. 6. Pojiva vzdušná – vápna a sádra. 7. Pojiva hydraulická – vápna, cement. 8. Pojiva hydraulická – cementy. 9. Koroze cementového kamene, výkvěty na stavebních dílech. 10. Plastické makromolekulární látky ve stavebnictví . 11. Chemické vlastnosti skelných materiálů používaných ve stavebnictví. 12. Chemické vlastnosti keramických materiálů používaných ve stavebnictví. 13. Metody zkoušení materiálu 14. Hodnocení, práce s literárními zdroji, publikace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.