730-0008/01 – Pojivové systémy (PS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na přehled anorganických pojivových systémů běžných ve stavebním průmyslu. Studenti získají přehled o výrobě anorganických pojiv, o procesech probíhajících při jejich tuhnutí a tvrdnutí. V rámci cvičení studenti získají přehled o metodách studia chemického a fázového složení vzorků pojiv, o hodnocení jejich texturních parametrů.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Literatura: J.Konta: Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. Universita Karlova, Praha 1972. M.Rieder, P.Povondra: Chemie pro geology, fázové rovnováhy. Skriptum Praha, 1979. Ceramics-Silikáty (Časopis periodikum).

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Charakteristika pevné fáze. 2. Metody pro stanovení velikosti částic . Klasifikační diagramy. 3. Termodynamické rovnováhy. 4. Fázové diagramy. Uplatnění, značení a základní vlastnosti. Krystalizační dráhy a související pojmy. Hlavní typy izobarických diagramů. 5. Stavební vápna. Klasifikační diagramy řady sedimentárních hornin s vápencem. Fázové diagramy CaO-H2O, CaO-MgO. Vápenný hydrát (mechanismus reakce vápna s vodou). 6. Sádrová pojiva. Soustava CaSO4-H2O. Mechanismus zpevňování sádrových pojiv, hlavní děje při tuhnutí a tvrdnutí 7. Cement. Třísložkový systém CaO-SiO2-Al2O3. Stupeň sycení vápnem. 8. Mineralogické složení slínku a fázové diagramy (CaO-SiO2) vs. ToC. 9. Zvláštní druhy cementů. Cementy s latentně-hydraulickou přísadou. 10. Cementy s hydraulicky aktivními látkami. Chemismus popilků. Složení pucolánové látky, směs pucolán-vápno a nově vzniklé fáze v diagramu CaO-SiO2- Al2O3-H2O bez a se sádrovcem. 11. Cementy s přísadou vedoucí k jejich rozpínání. 12. Cementy s vysokými počátečními pevnostmi. 13. Cementy speciální. 14. Fázové složení a rentgenová difrakční fázová analýza. Cvičení 1. Opakování základních chemikcých výpočtů 2. Zrnitostní analýza. Laserový částicový analyzátor Analysette 2, Elektronový mikroskop. 3. Termodynamické výpočty. 4. Řešení klasifikačních diagramů. Analýza velikosti částic a cihlářské jíly a hlíny. Názvosloví sedimentárních hornin, které jsou surovinovým zdrojem ve stavebním průmyslu. 5. Stanovení uhličitanů v pevných vzorcích standardním operačním postupem VÚCHEM. 6. Analýza uhličitanů a síranů s krystalově vázanou vodou metodou infračervené mikroskopie. 7. Referáty studentů na téma : Vápno a sádra (výrobci, produkty na trhu). 8. Chemismus popílků. Prvková a fázová analýza. Výpočet složení směsi surovin vápence a jílu pro požadovaný stupeň sycení vápnem. 9. Referáty studentů na téma: Cementy (výrobci, produkty). 10. Fázové diagramy dvousložkových soustav a jejich likvidus a solidus. Krystalizace a tání. 11. Vyhodnocování fází z naměřených rtg difrakčních záznamů sádrovce, anhydritu, popílku a strusky. 12. Kontrolní test. 13. Doplnění cvičení. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Seminární práce Projekt 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.