730-0010/02 – Chemické metody zkoušení materiálů I. ()

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět volně navazuje na předmět 3. ročníku - Analytická chemie. Hlavní důraz je kladen na instrumentální metody analytické chemie, které používají v oblasti analýzy materiálů anorganického původu např. vody, kovy, rudy, zeminy, odpady apod., v menší míře pak na analýzu anorganických sloučenin v materiálech organického původu, např. potraviny, biologické materiály apod. Přednášky jsou rozděleny do následujících skupin: 1. Odběr vzorků a jejich fyzikální a chemická úprava. 2. Optické metody chemické analýzy. 3. Elektrochemické metody chemické analýzy. 4. Termická analýza. 5. Zpracování výsledků a jejich interpretace.

Povinná literatura:

1. ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. 2. Tomík, B., Poljak, R., Jirkovvský, R.: Analytická chemie pro hutníky, SNTL/ALFA, Praha 1988. 3. Garaj, J.: Instrumentální metody, ALFA, Bratislava 1984. 4. Černohorský, T., Jandera, P.: Atomová spektroskopie, učební text Univerzity Pardubice, Ediční středisko UP, Pardubice 1997. 5. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy, INFORMATORIUM, Praha 1991. 6. Domácí a zahraniční odborné časopisy jako např. Chemické listy

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-4. Postup chemické analýzy. Metody odběru vzorků různého skupenství a charakteru. Fyzikální a chemické metody úpravy vzorků.Separační techniky. 5.-9. Optické metody chemické analýzy. Fyzikálně-chemické základy. Princip, přístrojové vybavení a použití nespektroskopických a spektroskopických metod využívaných v anorganické analýze. 10.-13. Elektrochemické metody chemické analýzy. Fyzikálně-chemické základy. Princip, přístrojové vybavení a praktické použití potenciometrie, polarografie, konduktometrie, elektroanalýzy a coulometrie. 14. Metody stanovení iontů - základy iontové chromatografie. 15. Termická analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.