730-0101/01 – Introduction to nanotechnology (Nano I)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits6
Subject guarantorIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolventi získají základní přehled o nanomateriálech a nanotechnologiích.

Teaching methods

Summary

Úvodní předmět do studia nanotechnologií je rozdělen na dvě oblasti. V první se studenti seznámí s historií a současností nanotechnologií, s jejich perspektivou a aktuálními oblastmi výzkumu, přehledem univerzit i komerčních společností a s různými způsoby podpory a financování nanotechnologií u nás i ve světě. Ve druhé oblasti studenti dostanou základní informace o různých typech nanomateriálů, jejich struktuře, vlastnostech a metodách jejich studia. Získají přehled o technologii přípravy nanomateriálů, oblastech výzkumu a vývoje nových nanomateriálů a seznámí se s jejich praktickým využitím.

Compulsory literature:

1. Barabaszová, K. Nanotechnologie a nanomateriály. VŠB-TU Ostrava. Tiskárna Schenk, 2006. 158 s., ISBN 80-248-1210-X. 2. „There’s Plenty of Room at the Bottom“ http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html. (Feynmanova přednáška 29.12.1959), česky: Feynman, R.: Radost z poznání, Aurora, Praha 2003; 3. Drexler, E.: Engines of Creation-The Coming Era of Nanotechnology, Anchor Books, N.Y., 1986. ISBN 0-585-19973-2; 4. Drexler, E.: Nanosystems-Molecular Machinery, Manufacturing and Computation, J.Wiley & Sons, N.Y., 1992. ISBN 0-471-57518-6; 5. Fishbine, G.: The Investor’s Guide to Nanotechnology and Micromaschines, J.Wiley & Sons, N.Y., 2002. ISBN 0-471-44355; 6. Raab, M.: Materiály a člověk, Encyklopedický dům s.r.o. Praha 1999; 7. Z. Weiss, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. Repronis Ostrava, 2005, ISBN 80-7329-083-9, 138 s.; 8. H. S. Nalwa, editor: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publisher, 2004. 9. H. S. Nalwa, editor: Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, 2000. 10. B. Bhushan, editor: Handbook of Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. 11. N. Yao, Z.L. Wang: Handbook of microscopy for nanotechnology. Kluwer Academic Publishers, 2005, ISBN 1-4020-8003-4, 731 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu 2. Obor nanotechnologie 3. Historie moderních nanotechnologií 4. Struktura a vlastnosti nanomateriálů 5. Technologie přípravy nanomateriálů 6. Metody studia nanomateriálů 7. Nanomateriály na bázi uhlíku 8. Nanomateriály na bázi přírodních minerálů 9. Základní přehled využití nanomateriálů a nanotechnologií I 10. Základní přehled využití nanomateriálů a nanotechnologií II 11. Bionanotechnologie 12. Nanotechnologie - vliv na člověka a životní prostředí 13. Nanotechnologie dnes a zítra 14. Exkurze do laboratoří

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner