730-0102/01 – Úvod do laboratorních cvičení z chemie ()

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu Úvod do laboratorních cvičení z chemie je seznámení studentů s chemickou laboratoří. Důraz je kladen na získání základních návyků pro bezpečnou práci v laboratoři, seznámení s běžnou laboratorní technikou, běžnými laboratorními operacemi a zásadami vyhodnocení získaných dat.

Povinná literatura:

DOPORUČENÁ LITERATURA: Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie, ES VŠB TU Ostrava-Poruba, 2005. Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, ES VŠB TU Ostrava-Poruba, 2000. Tržil J., Ullrych J., Slovák V.: Příklady z chemie, ES VŠB TU Ostrava 1994. Chang R. : Chemistry, Mc Graw-Hill, Inc. 8 th ed. 2005. http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/ EYSSELTOVÁ, J., MIČKA, Z., LUKEŠ, I.: Základy laboratorní techniky. Univerzita Karlova, Praha, 2004, ISBN 80-246-0783-2; KALIČINSKÁ, J.: Chemická laboratorní cvičení I, nakladatelství P.Klouda, Ostrava 1999, ISBN 80-902155-9-9; PALEČEK JAROSLAV, LINHART IGOR, HORÁK Josef: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT Praha, 1999, ISBN 80-7080-266-9; HORÁK Josef, LINHART Igor, KLUSOŇ Petr: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. VŠCHT Praha, 2004, ISBN 80-7080-548-X SIENKO, M. J., Experimental Chemistry, Mcgraw-Hill College; 6th edition 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do laboratorního cvičení 2.Základní laboratorní techniky 3.Dělení heterogenní směsi 4.Příprava chromové zeleně – Cr2O3 5.Příprava nerozpustných uhličitanů srážením 6.Příprava Mohrovy soli (NH4)2Fe(SO4)2 .6 H2O 7.Příprava chromové žluti PbCrO4 srážením 8.Příprava a ředění roztoků. Příprava NaCl neutralizací. 9.Acidobazický charakter roztoků 10.Stanovení obsahu CaCO3 ve vápenci. Srážecí reakce. 11.Oxidace a redukce 12.Stanovení molární hmotností kyslíku a neznámého kovu. 13.Zápočtový test 14.Náhrada chybějících úloh, udělování zápočtů DOPORUČENÁ LITERATURA: 1. Flemr, V., Holečková E. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. VŠCHT - Praha. Vydavatelství VŠCHT, 2001. 158 s., ISBN 80-7080-435-1. 2. Tržil, J., Ullrych J., Slovák, V. Příklady z chemie, VŠB-TUO, 1999. 186 s., ISBN 80–7078-252-8. 3. Seidlerová a kol. Základní výpočty v chemii.VŠB – TUO, 2005. 129 s., ISBN 80 – 248 – 0936 - 2

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku