730-0102/01 – Introduction to chemistry laboratory practicing ()

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do laboratorního cvičení 2.Základní laboratorní techniky 3.Dělení heterogenní směsi 4.Příprava chromové zeleně – Cr2O3 5.Příprava nerozpustných uhličitanů srážením 6.Příprava Mohrovy soli (NH4)2Fe(SO4)2 .6 H2O 7.Příprava chromové žluti PbCrO4 srážením 8.Příprava a ředění roztoků. Příprava NaCl neutralizací. 9.Acidobazický charakter roztoků 10.Stanovení obsahu CaCO3 ve vápenci. Srážecí reakce. 11.Oxidace a redukce 12.Stanovení molární hmotností kyslíku a neznámého kovu. 13.Zápočtový test 14.Náhrada chybějících úloh, udělování zápočtů DOPORUČENÁ LITERATURA: 1. Flemr, V., Holečková E. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. VŠCHT - Praha. Vydavatelství VŠCHT, 2001. 158 s., ISBN 80-7080-435-1. 2. Tržil, J., Ullrych J., Slovák, V. Příklady z chemie, VŠB-TUO, 1999. 186 s., ISBN 80–7078-252-8. 3. Seidlerová a kol. Základní výpočty v chemii.VŠB – TUO, 2005. 129 s., ISBN 80 – 248 – 0936 - 2

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner