730-0104/01 – Laboratorní cvičení z fyzikální chemie (FCHLC)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
VOJ167 Ing. Silvie Rebilasová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta s metodami měření fyzikálně chemických veličin.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Laboratorní cvičení z fyzikální chemie v praktické rovině doplňuje předmět Chemie II -Fyzikální chemie. V rámci laboratorních cvičení budou studenti absolvovat měření v následujících tématických okruzích. 1. hustota látek (kapalin a pevných látek), povrchové napětí kapalin, 2. měrná tepelná kapacita, spalné teplo, rozpouštěcí teplo, 3. destilace, fázové diagramy, 4. extrakce, rozdělovací koeficient, 5. ebulioskopie, kryoskopie, 6. parciální molární veličiny 7. elektrolýza, vodivost elektrolytů, 8. pH, pufry, 10. disociační konstanta, součin rozpustnosti, 11. rychlostní konstanta, aktivační energie.

Povinná literatura:

ULICKÝ, L.,VÁVRA, J.: Fyzikálna chémia – Laboratórne cvičenia. Alfa, Bratislava, 1974; KOPEČNÝ, M., DORUŠKOVÁ, M. Návody do cvičení z fyzikální chemie. VŠB-TU Ostrava, 2000; ŠOBR, J. a kolektiv. Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie. VŠCHT Praha, 2001; BALL, D., W. Physical Chemistry, Benjam. Cumm., 2005. ISBN 0534266584.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hustota látek (kapalin a pevných látek), povrchové napětí kapalin 2. Měrná tepelná kapacita, spalné teplo, rozpouštěcí teplo 3. Extrakce, rozdělovací koeficient 4. Ebulioskopie, kryoskopie 5. Elektromotorické napětí článku, potenciometrie 6. Elektrolýza, vodivost elektrolytů 7. pH, pufry 8. Iontová výměna 9. Disociační konstanta, součin rozpustnosti 10. Rychlostní konstanta, aktivační energie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 70  41
        Příprava na cvičení Jiný typ úlohy 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku