730-0106/01 – Základní výpočty v chemii (ZV)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání schopnosti provádět chemické výpočty s různým stupněm obtížnosti. Základní výpočty v chemii budou studenti dále používat v ostatních předmětech zaměřených na chemii, např. v analytické chemii, fyzikální chemii, v chemických laboratořích.

Vyučovací metody

Anotace

Seminář má za cíl doplnit přednášky z Obecné a anorganické chemie.

Povinná literatura:

DOPORUČENÁ LITERATURA: 1. Flemr, V., Holečková E. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. VŠCHT - Praha. Vydavatelství VŠCHT, 2001. 158 s., ISBN 80-7080-435-1. 2. Tržil, J., Ullrych J., Slovák, V. Příklady z chemie, VŠB-TUO, 1999. 186 s., ISBN 80–7078-252-8. 3. Seidlerová a kol. Základní výpočty v chemii.VŠB – TUO, 2005. 129 s., ISBN 80 – 248 – 0936 - 2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

NÁPLŇ CVIČENÍ: 1. Názvosloví chemických sloučenin Oxidační číslo prvku, základní pojmy, princip tvoření názvosloví, vzorce a názvy binárních sloučenin, kyselin a jejich solí, názvosloví koordinačních sloučenin. 2. Základní pojmy a veličiny Veličiny a jednotky používané v základních chemických výpočtech, základní vztahy pro výpočty. 3. Složení soustav Obsah složky ve směsi, výpočet stechiometrického vzorce ze složení. 4. Látkové bilance v roztocích Příprava roztoků, směšování roztoků, nasycené roztoky, krystalizace. 5. Chemické rovnice Sestavování a vyčíslování chemických rovnic, základní typy chemických rovnic, oxidačně-redukční rovnice. 6. Zákony ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu, směsi ideálních plynů. 7. Stechiometrické výpočty Výpočty podle chemického vzorce, výpočty podle rovnic. 8. Stechiometrické výpočty Složitější stechiometrické výpočty. 9. Roztoky elektrolytů Elektrolytická disociace, koncentrace iontů v roztoku, iontové rovnice. 10. Výpočet pH Kyseliny a zásady, výpočet pH roztoku. 11. Termochemie Výpočet reakčního tepla, přepočet reakčního tepla 12. Stavba atomů a periodická soustava prvků Stavba atomů, jaderné reakce. 13. Stavba atomů a periodická soustava prvků Výstavba elektronového obalu. 14. Zápočtová písemná práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku