730-0120/01 – Chemie III - Organická a makromolekulární chemie (OMCH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních vědomostí v oboru organické a makromolekulární chemie.

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu budou posluchači seznámení se základy organické a makromolekulární chemie, které tvoří nezbytný základ pro studium organických a polymerních nanostruktur v dalším ročníku.

Povinná literatura:

SVOBODA, J.: Organická chemie I. Praha, VŠCHT, 2005. 291 p. ISBN 80-7080-561- 7; ČERVINKA, O., DĚDEK, V., FERLES, M.: Organická chemie. SNTL, Praha, 1980; CLAYDEN, J., GREEVES, N., WARREN, S.: WOTHERS, P. Organic Chemistry. New York, Oxford University Press, 2001. 1512 p. ISBN 0-19-850346-6; PROKOPOVÁ, I.: Makromolekulární chemie. Praha, VŠCHT, 2005. 207 p. ISBN 80-7080-554-4; KUČERA, M.: Makromolekulární chemie. Synthesa molekul. Brno, VUTIUM, 1999. 157 p. ISBN 80-214-1330-1; DUCHÁČEK, V.: Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy. Praha, VŠCHT, 1999 (2004 dotisk). ISBN 80-7080-265-0; VODRÁŽKA, Z.: Biochemie. Praha, Scientia, s r.o., 1998. 161 p. ISBN 80-7183-083-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku