730-0120/01 – Chemistry III - Organic and macromolecular chemistry (OMCH)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získání základních vědomostí v oboru organické a makromolekulární chemie.

Teaching methods

Summary

V rámci předmětu budou posluchači seznámení se základy organické a makromolekulární chemie, které tvoří nezbytný základ pro studium organických a polymerních nanostruktur v dalším ročníku.

Compulsory literature:

SVOBODA, J.: Organická chemie I. Praha, VŠCHT, 2005. 291 p. ISBN 80-7080-561- 7; ČERVINKA, O., DĚDEK, V., FERLES, M.: Organická chemie. SNTL, Praha, 1980; CLAYDEN, J., GREEVES, N., WARREN, S.: WOTHERS, P. Organic Chemistry. New York, Oxford University Press, 2001. 1512 p. ISBN 0-19-850346-6; PROKOPOVÁ, I.: Makromolekulární chemie. Praha, VŠCHT, 2005. 207 p. ISBN 80-7080-554-4; KUČERA, M.: Makromolekulární chemie. Synthesa molekul. Brno, VUTIUM, 1999. 157 p. ISBN 80-214-1330-1; DUCHÁČEK, V.: Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy. Praha, VŠCHT, 1999 (2004 dotisk). ISBN 80-7080-265-0; VODRÁŽKA, Z.: Biochemie. Praha, Scientia, s r.o., 1998. 161 p. ISBN 80-7183-083-6.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner