730-0122/01 – Chemie IV - Analytická chemie (ACH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat přehled o rutinních technikách chemické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět podává přehled metod chemické analýzy materiálů. Vedle obecných základů analytické chemie a základních metod, bude pozornost věnována zejména instrumentálním metodám. Studenti budou seznámeni se základy spektrálních, elektrochemických a chromatografických metod. Pozornost bude věnována aplikacím při analýze chemického složení materiálů.

Povinná literatura:

PRAUS, P., DOMBEK, V., KLIKA, Z.: Základy analytické chemie. ES VŠB-TU, Ostrava 2000; KLIKA, Z., PRAUS, P.: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002; Kolektiv autorů: Instru-mentální analýza. SNTL, Praha 1986; ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha 1988; HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK, J.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987; GARAJ a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977; TOMÍK, B., POLJAK, B., JIRKOVSKÝ, R.: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988; STRÁNSKÝ, Z. aj.: Analýza organických sloučenin. UP, Olomouc 1981; MELOUN, M., MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. EAST PUBLISHING, Praha 1998; KENKEL, J.: Analytical Chemistry for Technicians, Third Edition CRC 2002.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku