730-0124/01 – Nanotechnology II - Nanoparticles preparation methods (Nano II)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits5
Subject guarantorIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na přehled postupů přípravy nanočástic. Hlavní důraz je kladen na přípravu nanomateriálů na bázi anorganických sloučenin, zmíněny jsou i postupy přípravy organických a biologických nanostruktur. Studenti získají přehled o technologii přípravy nanomateriálů, oblastech výzkumu a vývoje nových nanomateriálů a seznámí se s jejich praktickým využitím.

Teaching methods

Summary

1. Úvod do předmětu 2. Technologie přípravy nanočástic 3. Fyzikálně-chemické aspekty přípravy nanomateriálů 4. Chemické reakce přípravy nanomateriál 5. Příprava nanočástic v pevném prostředí 6. Metody mechanické přípravy nanočástic 7. Příprava nanočástic z plynného a kapalného prostředí 8. Příprava nanočástic z kapalného prostředí 9. Bionanotechnologie 10. Nanobiotechnologie 11. Zvaná přednáška 12. Rizika nanočástic I 13. Rizika nanočástic II 14. Exkurze do laboratoří

Compulsory literature:

1. Barabaszová, K. Nanotechnologie a nanomateriály. VŠB-TU Ostrava. Tiskárna Schenk, 2006. 158 s., ISBN 80-248-1210-X. 2. Nalwa, H. S. editor: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publisher, 2004. 3. Nalwa, H. S. editor: Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, 2000. 4. Bhushan, B. editor: Handbook of Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. 5. Sugimoto, T. editor: Fine Particles, Synthesis, Characterization and Mechanism of Growth. Marcel Dekker, New York, 2000. 6. Rao, C., Müller, A., Cheetham, A. K: The Chemistry of Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications. WILEY-VCH Verlag GmbH Co. KGaA, 2005. ISBN 3-527-60686-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner